Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Aktuality

Pozvánka na fotografickú výstavu FOTOSIEŤ

Pozvánka na fotografickú výstavu FOTOSIEŤ (07.08.2018)

Pozývame vás na 8. ročník verejnej fotografickej súťaže do mestského parku Ilava

Počet prístupov: 183

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov (30.04.2018)

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, schválíl na základe výsledkov konania žiadosti Mesta Ilava o NFP, finančný príspevok na projekt: "Kompostéry pre Mesto Ilava"

 

Počet prístupov: 985

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava (24.11.2017)

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava, Súhrnná analýza projektového riešenia

Počet prístupov: 2204

Rozšírenie kapacity priestorov MŠ Klobušice

Rozšírenie kapacity priestorov MŠ Klobušice (29.04.2017)

Situačný plán stavby, územné rozhodnutie a rozpočet projektu pre stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava - Klobušice

Vizualizácia objektu po stavebných úpravách (4 pohľady)

Počet prístupov: 4269

RIEŠENIE  VEREJNÉHO OSVETLENIA v meste Ilava

RIEŠENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA v meste Ilava (28.04.2017)

Najdôležitejšie materiály z Auditu verejného osvetlenia

VOOznam k riešeniu VO v Ilave
Vedenie mesta pristupuje k dočasnému – núdzovému riešeniu, vykonaním nevyhnutných opatrení k zabezpečeniu funkčnosti verejného osvetlenia na vypnutých miestach

Počet prístupov: 2984

Most ponad Podhradský potok osadený

Most ponad Podhradský potok osadený (15.10.2015)

Nový most bol osadený včera 11.11. 2015. Priložená fotogaléria:

- záverečné osadenie mosta 11.11.2015

- foto z kontroly stavu výroby mosta 9.11.2015
- príprava mosta a uvedenie do prevádzky
3.11.2015
Video záznam - veľký most

Lávka ponad Podhradský potok bola osadená 15.10.2015
Video záznam z pokladania lávky


Počet prístupov: 7966


Zobraziť staršie aktualíty
Rodina bez cigariet

Rodina bez cigariet (18.09.2018)

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník.
Počet prístupov: 108

Urgencia Železniciam SR - železničný podjazd

Urgencia Železniciam SR - železničný podjazd (11.09.2018)

Primátor Mesta Ilava podáva Urgenciu Železniciam SR v súvislosti so železničným podjazdom

TV spravodajstvo RTV dňa 18.9.2018  

Počet prístupov: 424

Stanovisko ku komunikácii podjazdu štátnej cesty II/574

Stanovisko ku komunikácii podjazdu štátnej cesty II/574 (08.08.2018)

Oznam ŽSR o prerokovanej problematike k zabezpečeniu komplexnej previerky objektu, na základe záverov a úloh z pracovnej porady zo dňa 14.07.2018

Podanie primátora Mesta Ilava vo veci porušenia uzávierky č. II/574 v lokalite železničného podjazdu adresované generálnemu prokurátorovi JUDr. Jaromírovi Čižnárovi

Počet prístupov: 1008

Úradná tabuľa

Zobraziť archív dokumentov

Užitočné odkazy

Finančné zdravie
Miera zadĺženosti
Zadĺženosť štátu
Dane
Rozpočty
Projekty 2007-2010
projekty
Rozvoj podnikateľskej sféry v Ilave
Modernizácia
Obstarávanie
Zodpovedne
Wifi

Newsletter

 

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu.  

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich zverejnením na webovej stránke www.ilava.sk pri mojom príspevku a ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: pravnik@ilava.sk, 042 44 555 21
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese, Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
  • Poskytovateľ má právo požadovať od Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namieta proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
  • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
Digitalne mesto
GIS
facebook
youtube
mapa

Záznam z plánovaného MsZ zo dňa 21.08.2018

Piatok Mestské oznamy

Prosím stiahnite si Flash prehrávač aby ste si mohli prehrať audio nahrávky.

Kalendár podujatí

Jaroslav Svetlík: Čaro kresby

(24.08.2018 - 28.09.2018)
Čas podujatia:   Kde: Dom kultúry Ilava-výstavná miestnosť
viac informácií ...

Prechádzky starou Ilavou I., II.

(09.09.2018 - 27.09.2018)
Čas podujatia: nedeľa o 15.30, štvrtok o 16.30   Kde: Ilava
viac informácií ...

Galaprogram: 30 rokov Domu kultúry Ilava

(23.09.2018)
Čas podujatia: 16.00   Kde: Dom kultúry Ilava-sála na prízemí
viac informácií ...

Juraj Červenák v Ilave

(25.09.2018)
Čas podujatia: 16.30 / utorok   Kde: Dom kultúry Ilava-sála na prízemí
viac informácií ...

Kurzy maľby a grafiky pre všetkých tvorivých ľudí

(09.10.2018)
Čas podujatia: Viacero dátumov aj časov   Kde: Nemšová Galéria EUROPEAN ART house
viac informácií ...
Zobraziť všetky podujatia ...