Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Aktuality


Hlasujme za získanie dotácie

Hlasujme za získanie dotácie (20.05.2019)

Z verejného zvažovania projektov TSK pre Participatívny rozpočet, predložených na rok 2019 za okres Ilava, do hlasovania postúpilo 9 projektov. Hlasujte za Bartolomejský jarmok
Počet prístupov: 170

most cez Vážsky kanál

most cez Vážsky kanál (17.05.2019)

Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja Trenčín uzatvorila Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa zhotoviteľ (R-PROJECT INVEST, s.r.o. Bratislava) zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a rozhodnutie o odstránení stavby s názvom:"PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574".

...Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, vydanie búracieho povolenia do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, vydanie stavebného povolenia do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. ...

 

Počet prístupov: 265

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu (13.05.2019)

Predseda NR SR rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: barbora.palkovicova@ilava.sk

 

Počet prístupov: 601

Žiadosť o spoluprácu

Žiadosť o spoluprácu (10.05.2019)

Oznam Finančnej správy o nových povinnostiach podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019

Počet prístupov: 173

Voľby členov do rady materskej školy

Voľby členov do rady materskej školy (26.04.2019)

Mesto Ilava vyhlasuje voľby členov do rady školy
Počet prístupov: 343


Zobraziť staršie aktualíty
Cesta rozprávkovým lesom

Cesta rozprávkovým lesom (21.05.2019)

Blíži sa Medzinárodný deň detí a s ním množstvo podujatí pre našich najmenších. V sobotu 1. júna poďte s nami do rozprávky

Počet prístupov: 28

Smejko a Tanculienka už čoskoro v Ilave

Smejko a Tanculienka už čoskoro v Ilave (14.05.2019)

Pozývame rodičov, babky či dedkov s detičkami na obľúbené predstavenie
Počet prístupov: 128

Majstrovstvá v kolkoch

Majstrovstvá v kolkoch (03.05.2019)

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom Vás srdečne pozýva na Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch na rok 2019
Počet prístupov: 227

Úradná tabuľa

09.05.2019
03.05.2019
29.04.2019
Zobraziť archív dokumentov

Užitočné odkazy

Newsletter

 

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu.  

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich zverejnením na webovej stránke www.ilava.sk pri mojom príspevku a ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: pravnik@ilava.sk, 042 44 555 21
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese, Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
  • Poskytovateľ má právo požadovať od Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namieta proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
  • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
Digitalne mesto
GIS
youtube
mapa

Záznam z plánovaného MsZ zo dňa 26.3.2019

Utorok Mestské oznamy

Prosím stiahnite si Flash prehrávač aby ste si mohli prehrať audio nahrávky.

Kalendár podujatí

Koncert JURAJ HNILICA band

(26.05.2019)
Čas podujatia: Nedeľa o 19.00   Kde: Dom kultúry-sála na prízemí
viac informácií ...

Smejko a Tanculienka

(29.05.2019)
Čas podujatia: 17.00   Kde: Dom kultúry-sála na prízemí
viac informácií ...

Cesta rozprávkovým lesom

(01.06.2019)
Čas podujatia: V lese 11.00-13.00, program od 14.30   Kde: Les na Skale, Iliavčanská dolina
viac informácií ...

Milan Rúfus - básnik mladosti, sĺz a našich ľúbostí.

(09.06.2019)
Čas podujatia: Nedeľa o 18.00   Kde: Dom kultúry-sála na prízemí
viac informácií ...

Hudobné variácie

(11.06.2019)
Čas podujatia: Utorok o 17.00   Kde: Dom kultúry Ilava-sála na prízemí
viac informácií ...

Poľovníci deťom

(15.06.2019)
Čas podujatia: 9.00-15.00   Kde: Park pri kaštieli v Klobušiciach
viac informácií ...

BONDOVCI. Ilavskí divadelníci prichádzajú s ďalšou premiérou

(16.06.2019)
Čas podujatia: nedeľa o 18.00   Kde: Dom kultúry Ilava-sála na prízemí
viac informácií ...

Ilavský miláčik

(23.06.2019)
Čas podujatia: Od 14. 00   Kde: Športový areál na Sihoti - futbalové ihrisko
viac informácií ...
Zobraziť všetky podujatia ...