Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Aktuality


Upozornenie TSM občanom !

Upozornenie TSM občanom ! (26.10.2018)

Oddelenie technických služieb upozorňuje občanov, aby do nádob určených na separovaný zber nevhadzovali zmesový komunálny odpad
Počet prístupov: 284

Nová výstavba automatického skladu pre Kaufland

Nová výstavba automatického skladu pre Kaufland (12.10.2018)

V mesiaci október začal investor stavby Immo-Log-SK Alpha s.r.o. Bratislava s výstavbou nového automatického skladu o výmere 5792m2. Stavba sa realizuje v rámci rozšírenia Logistického skladu Kaufland Ilava-3.etapa. Realizátor stavebných prác STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Bratislava
Počet prístupov: 605

Jesenná kvapka krvi

Jesenná kvapka krvi (09.10.2018)

Rád by si prispel k záchrane života? Pridaj sa k nám a daruj krv počas Jesennej kvapky krvi 20.11.2018 v TSK Trenčín

Prijímanie prihlášok na BC. štúdium na STU-MTF v 1. prijímacom kole 2019  

Počet prístupov: 254

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov (30.04.2018)

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, schválíl na základe výsledkov konania žiadosti Mesta Ilava o NFP, finančný príspevok na projekt: "Kompostéry pre Mesto Ilava"

 

Počet prístupov: 1244

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava (24.11.2017)

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava, Súhrnná analýza projektového riešenia

Počet prístupov: 2467


Zobraziť staršie aktualíty
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky CVČ Ilava

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky CVČ Ilava (07.11.2018)

Mesto Ilava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Centra voľného času

Výberové konanie podrobne 

Súhlas so spracovaním osobných údajov - tlačivo 

Počet prístupov: 225

Železničný podjazd v Ilave otvorený

Železničný podjazd v Ilave otvorený (31.10.2018)

Dnešným dňom, po pracovnom stretnutí zástupcov ŽSR, TSK Trenčín, primátora Mesta Ilava a úspešnom odovzdaní diela,je železničný podjazd opäť spojazdnený

Oznam k preberaciemu konaniu železničného podjazdu

Počet prístupov: 440

Urgencia Železniciam SR - železničný podjazd

Urgencia Železniciam SR - železničný podjazd (11.09.2018)

Primátor Mesta Ilava podáva Urgenciu Železniciam SR v súvislosti so železničným podjazdom

TV spravodajstvo RTV dňa 18.9.2018  

Počet prístupov: 836

Úradná tabuľa

07.11.2018
Zobraziť archív dokumentov

Užitočné odkazy

Finančné zdravie
Miera zadĺženosti
Zadĺženosť štátu
Dane
Rozpočty
Projekty 2007-2010
projekty
Rozvoj podnikateľskej sféry v Ilave
Modernizácia
Obstarávanie
Zodpovedne
Wifi

Newsletter

 

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu.  

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich zverejnením na webovej stránke www.ilava.sk pri mojom príspevku a ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: pravnik@ilava.sk, 042 44 555 21
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese, Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
  • Poskytovateľ má právo požadovať od Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namieta proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
  • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
Digitalne mesto
GIS
facebook
youtube
mapa

Záznam z plánovaného MsZ zo dňa 23.10.2018

Piatok Mestské oznamy

Prosím stiahnite si Flash prehrávač aby ste si mohli prehrať audio nahrávky.

Kalendár podujatí

Salsation - cvičíme už aj v Ilave

(16.10.2018)
Čas podujatia: každý utorok 17.30 - 18.30   Kde: Telocvičňa ZŠ Ilava
viac informácií ...

300 ROKOV TRINITÁRSKEHO KOSTOLA V ILAVE

(16.11.2018)
Čas podujatia: 16. 11. – 18. 11. 2018 /piatok-nedeľa/   Kde: Farský kostol aj krypta
viac informácií ...

Katarínska NOC DIVADIEL 2. ročník

(24.11.2018)
Čas podujatia: Sobota od 17.00   Kde: Dom kultúry Ilava-sála na prízemí
viac informácií ...
Zobraziť všetky podujatia ...