Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Potvrdenie o trvalom pobyte na OP

Evidencia obyvateľstva vydáva potvrdenia o trvalom pobyte pri vybavovaní občianskych preukazov

Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu pre 15 ročných pracovníčka evidencie obyvateľstva vypíše 2X karta o trvalom pobyte, z čoho jednu obdrží občan.

Pri vybavovaní občianskeho preukazu z iných príčin - sťahovanie, uzavretie manželstva a iné
občan obdrží od pracovníčky vypísané tlačivo k OP.


Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace !

Potrebné doklady:

Vybavovanie OP po prvý krát - rodný list
Vybavovanie po sobáši - starý OP a sobášny list

 Vybavuje: pracovníčka evidencie obyvateľstva.
Kontakt: 042/44 555 11
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 5.- €