Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na MsÚ zmenu pobytu v rámci mesta do 3 dní po ubytovaní.


Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace !

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebné doklady:

- Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodné listy detí
- Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť / výpis z listu vlastníctva, kolaudačné rozhodnutie

- Písomné potvrdenie majiteľa bytu alebo domu overené na matrike alebo písomný súhlas majiteľa podpísaný na evidencii obyvateľstva
- Podľa potreby doklad o rodnom čísle, rodný alebo sobášny list
- Tlačivo na trvalý pobyt poskytne pracovníčka evidencie obyvateľstva

 


Vybavuje: pracovníčka evidencie obyvateľstva.
Kontakt: 042/44 555 11
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku