Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Pridelenie súpisného a orientačného čísla

Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje MsÚ na základe písomnej žiadosti stavebníka stavby.
Okrem rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla vydáva MsÚ aj tabuľky súpisných a orientačných čísel.

Potrebné doklady:

- Žiadosť o určenie súpisného /orientačného čísla na budovu

- Kolaudačné rozhodnutie / ak bola stavba postavená pred rokom 1976 iný doklad o vlastníctve stavby a doklad, na akej parcele je budova postavená/

- Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku / list vlastníctva/

- Geometrický plán, prípadne iné doklady / darovacia zmluva, kúpna zmluva, dedičstvo/

 


Vybavuje: pracovníčka evidencie obyvateľstva.
Kontakt: 042/44 555 11
Doba vybavenia: 1 deň
Poplatky: bez poplatku