Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Vedenie osobitnej matriky

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky. Tieto udalosti nahlási občan na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu. Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom . Listiny vydané v cudzine musia byť opatrené vyšším overením.

 

 

 

 

Potrebné doklady:

  • rodný list
  • sobášny list
  • úmrtný list
  • osvedčenie o štátnom občianstve

Žiadosť o zápis matričných udalostí, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 €


Vybavuje: Marta Melicherová, Ing. Stanislava Hlaváčová
Kontakt: 042 44 555 66 (67)
Doba vybavenia: 3 mesiace