Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Žiadosť o Stavebné povolenie a Dodatočné stavebné povolenie


Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /Stavebný zákon/ v znení § 8 vyhlášky 463/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona


 

 


Tlačivá a dokumenty