Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Žiadosti na jednorázovú výpomov pre občanov v hmotnej núdzi

 

Mesto Ilava môže poskytnúť občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, jednorázovú výpomoc na úhradu mimoriadnych výdavkov.

Príjem žiadateľa nesmie presiahnúť sumu životného minima t.j. jedna plnoletá fyzická osoba – 198,09 €

ďalšia spoločne posudzovaná  plnoletá  fyzická osoba – 138,19 €

nezaopatrené  neplnoleté dieťa – 90,42 €

 

Potrebné doklady:


- Žiadosť o jednorazovú výpomoc / tlačivo/

- Potvrdenie o príjme / u manželov príjmy oboch manželov/

- Dôchodci potvrdenie o výške dôchodku

- Nezamestnaní potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

- Príjmové pomery žiadateľa a ďalších fyzických osôb

- Bytové pomery žiadateľa

- Vyhlásenie žiadateľa

- Potvrdenie z úradu práce

- Vyjadrenie k dochádzke do školy

- Vyjadrenie predškolského zariadenia k poskytnurtiu jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

- Potrebné tlačivá obdržia na Evidencii obyvateľstva

Žiadosti preberá od občanov pracovníčka referátu sociálnych vecí, zároveň je členkou Sociálnej komisie.Vybavuje: pracovníčka referátu soc. vecí
Kontakt: 042 44 555 68
Doba vybavenia: priebežne
Poplatky: bez poplatkov