Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

2. ročník turnaja vo florbale dievčat

Dátum: 05.02.2009 | Rubrika: Šport | Komentáre (0)

Ste všetci vítaní!

MESTO ILAVA - ŠPORTOVÝ REFERÁT,  ZŠ MEDŇANSKÁ ILAVA

POZÝVA NA

 

,,2. ROČNÍK  TURNAJA  VO FLORBALE DIEVČAT“ O POHÁR PRIMÁTORA MESTA ILAVA

                                                P r o p o z í c i e

Turnaj vo florbale dievčat stredných škôl

  

Vyhlasovateľ:                              Mesto Ilava

Organizátor:                                Mesto Ilava – športový referát,  ZŠ Medňanská Ilava

Usporiadateľ:                              Športový referát

Termín:                                        13. 2. 2009

Miesto :                          Telocvičňa  ZŠ Medňanská - Ilava

Pozvaní účastníci:           Obchodná akadémia Ilava, SPŠ Dubnica nad Váhom,

                                                      Gymnázium Dubnica nad Váhom, Gymnázium sv. Jána

                                                       Bosca Nová Dubnica, SOŠ Pruské, SOS Nemšová

Kategória:                        Študenti stredných škôl. Družstvo tvorí 10 dievčat + 

                                                     2 vedúci.

Podmienka účasti:                       Každý účastník  Musí mať ,,Preukaz poistenca“. Za  zdra-

votný stav zodpovedá vysielajúca škola a vedúci družstiev sa riadia podľa bezpečnostných predpisov platných pre rezort školstva.

Hrací systém:                               Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu a systémom každý

                                                      s každým.

Výstroj:                                        Družstva majú mať výstroj vlastnú a jednotnú.

Cestovné:                                     Všetci účastníci turnaju cestovné hradia z vlastných zdrojov.

Prihlášky:                                     Účasť potvrdiť najneskôr do 10. 2. 2009 pred súťažou,

                                                      Športový referát č.t.0908 544 531

Vybavuje:                                    Bc. Anna Bakošová – športový referát. Tel. č. 0908 544 531

Turnaj je usporiadaný po dohode s riaditeľmi zúčastnených škôl. 

                                                                               Bc. Anna Bakošová -športový referent

ABaK

                                                                                                

Predchádzajúce aktuality