Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

22. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme

Dátum: 26.04.2010 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (2)

Základná škola pripravila pre žiakov bohatý program.

 

         Bolo to totiž práve 22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
        Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne svetovým sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME so sídlom v Stanforde (Kalifornia USA). V tomto roku (1990) sa pri príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta. Postupne vznikali aj regionálne a národné ústredia na celej zemeguli. Dnes vo svete mocnejú názory, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme.

        Na včasnom propagovaní a informovaní svetovej verejnosti Dňa Zeme sa už od jari 1999 hlavnou mierou podieľa koordinačné centrum EARTH DAY NETWORK so sídlom v Seatle, USA.

Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovala aj Základná škola v Ilave tematický deň. Už vopred boli žiaci motivovaní centrálnou výzdobou a rozhlasovou reláciou. Zároveň počas mesiaca apríl jednotlivé triedy uskutočnili brigády na úprave okolia školy. Usporiadali sme i zber papiera.

22. apríl sa niesol v duchu myšlienky ochrany prírody a celej modrej planéty, ktorá má veľké problémy a vysiela signál S.O.S., ktorý býva zväčša tým posledným volaním o pomoc. Zem ťaží nielen smog, ale i odpady a neekologické správanie ľudí. A práve preto sme sa rozhodli prostredníctvom rôznych aktivít poukázať na ne.

Na začiatku vyučovania si žiaci, vedenie školy a Ing. Štefanom Daškom, primátorom Ilavy, Ing. Jánom Ďurechom, Ing. Magdalénou Galovou a pánom Viliamom Kučíkom pedagógovia spolu s hosťami Ivypočuli rozhlasovú reláciu, pásmo hudby a slova, ktorá nás vyzýva k ohľaduplnému a šetrnému správaniu sa v prírode a zároveň pozreli prezentáciu z trojročného budovania náučného parku v areáli školy.

Kým žiaci 2. stupňa sledovali prezentácie venované problematike životného prostredia, žiaci 1. stupňa si prezreli náučný park. O jeho vznik sa zaslúžila najmä pani učiteľka Mgr. Alžbeta Balonová a žiaci druhého stupňa. Do takej krásy a rozmerov mohol vyrásť aj vďaka sponzorským darom a pomoci niektorých rodičov. Chceme sa poďakovať výboru ZRŠ, Ing. Magdaléne Galovej, pani Beate Januškovej, Ing. Ďurechovi, pánovi Kučíkovi, pani Martišovej a pánovi Milanovi Pagáčovi.

Slávnostné otvorenie náučného parku začalo prestrihnutím pásky za účasti hostí.

Na školskom dvore čakalo žiakov aj sadenie mladých stromčekov. Každej triede bol pridelený jeden mladý smrek, ktorý zasadili a o ktorý sa budú v ďalších rokoch starať.

Aktivity pokračovali až do konca vyučovania.

Farebný 1. stupeň začal plniť svoje úlohy. Zelení prváci predstavovali všetko to, čo zo zeme vyrastá – byliny, stromy a kríky. Na vychádzke cez Lašteky pozorovali prírodu a nazbierali prírodný materiál, z ktorého vytvorili eko - krajinky. Modrí druháci symbolizovali všetko to, čo zo zeme vyviera a hasí nám smäd – studničky, potoky, rieky, moria a oceány. Presunuli sa ku Košeckému potoku a sledovali život okolo neho. Nečistoty z jeho okolia skončili vďaka nim v odpadových košoch. Predtým však vytvorili z neho symbolický odpadový strom. Žltá na oblečení tretiakov bola znakom slnečného žiarenia. Nezamerali sa však na jeho životadarnú silu, ale na škodlivý vplyv, ktorý je vďaka ozónovej diere čoraz výraznejší. Cestou na Ďuriháj pozorovali prírodu, odstránili 40 igelitových vriec odpadu, nazbierali liečivé bylinky, z ktorého si na krúžku uvaria bylinkový čaj. Štvrtákom pripadla biela farba čistoty. V pracovných skupinách vytvárali metodické listy pre mladších žiakov, rôzne prezentácie k našej Zemi, lebo Zem si zaslúži, aby sme sa k nej správali ohľaduplne a šetrne. Dáva nám všetko, čo k životu potrebujeme: vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, jedlo, bez ktorého by sme nemohli byť, priestor, v ktorom žijeme a  mnoho, mnoho ďalšieho.


Žiaci 2. stupňa odpovedali na kvízové otázky, ktoré boli vysielané spoločne cez rozhlas a touto cestou bol aj kvíz vyhodnotený. Po ukončení kvízu sa každý žiak venoval výrobe posteru, svojej osobnej zemeguli, na ktorej vyjadril svoj postoj ku globálnym problémom našej planéty. Z vyrobených zemegúľ žiaci utvorili stonožky. Symbolizujú ich pozitívne úsilie smerujúce k našej jedinečnej planéte. Tie najzaujímavejšie sú prezentované v interiéri školy, na oknách a nástenkách. I verejnosť ich môže zhliadnuť ako výzdobu na plote školy.


Veríme, že bude v našich silách - žiť ohľaduplne a šetrne – to je najlepšie, čo môžeme pre planétu Zem a pre seba urobiť.

Mgr. Helena Machová


Fotografie

Predchádzajúce aktuality