Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Ambulantná pohotovostná služba

Dátum: 02.07.2018 | Rubrika: Zdravotníctvo | Komentáre (0)

Od 1.7.2018 je zabezpečená zdravotná pohotovostná starostlivosť, na najbližšej ambulancii APS, v sídle organizátora: RZP a.s., Ľ.Štúra 3, 019 01 Ilava.

OZNAM

 

Slovenskej lekárskej komore sa podarilo úspešne zavŕšiť a presadiť do legislatívnej a implementačnej podoby jej vyše desať rokov presadzovaný a rozvíjaný projekt na optimalizáciu a zmenu lekárskej služby prvej pomoci na ambulantnú pohotovostnú službu (APS).

V záujme lepšej edukácie pacientov v tom zmysle, či skutočne každá zmena zdravotného stavu vyžaduje návštevu APS, alebo naopak je potrebné okamžité privolanie RZP alebo RLP, resp. urgentný príjem pacienta do nemocnice si Vám dovoľujeme v prílohe zaslať oznam pre Vašich pacientov.

Sídlo organizátora APS pre okres Ilava je: RZP a.s., Ľ.Štúra 3, 019 01 Ilava.

Je dôležité, aby ste nielen Vy, ale aj všetci naši pacienti boli adekvátne informovaní o tom, kde môžu od 1. júla 2018 za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti, pri náhlej, ale život neohrozujúcej zmene zdravotného stavu, vyhľadať a navštíviť najbližšiu ambulanciu APS.

Tento návrh  oznamu  prosíme umiestniť na dvere pri vstupe  do Vašej ambulancie.

V prílohe Vám zasielame tiež  zoznam vybraných alebo dočasne poverených organizátorov, ktorí budú od 1. júla 2018 zabezpečovať poskytovanie APS v pevných bodoch a ktorý je potrebné doplniť do Vášho oznamu.

Ďakujeme za spoluprácu

                                Slovenská lekárska komora

 

Prílohy:

- Ambulantná pohotovostná služba v okrese Ilava

- Zoznam poverených organizátorov v okresoch Slovenskej republiky

- Odpoveď generálneho riaditeľa MZ SR na podnet primátora Mesta Ilava Ing. Š. Daška

 

 

Predchádzajúce aktuality