Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Bábkoherci z Rakúska v našej škôlke

Dátum: 27.01.2011 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (1)

Theater Harlekino v materskej škole.

Vo vývine dieťaťa má dramatická výchova a dramatické umenie veľké výchovné poslanie. Ovplyvňuje duševný vývin i estetické vnímanie a cítenie dieťaťa, celostne kultivuje jeho prejavy.

Dramatické umenie prispieva k rozvoju vyjadrovacích schopností dieťaťa, obohacuje jeho poznanie, pomáha dieťaťu chápať základné princípy mravnosti, rozvíja jeho citový život, inšpiruje deti k estetickým činnostiam, utvára  vzťah k slovesnému  umeniu.

Jednou z foriem ako sa deti oboznamujú  z dramatickým umením  sú návštevy profesionálnych bábkohercov, priamo u nás – v materskej škole.

26. januára 2011  sme v materskej škole  privítali vzácnu návštevu -  bábkohercov až z Rakúska. Bábkové marionetové divadlo založili ešte v roku 1934 v Trenčianskych Tepliciach. V súčasnosti  pôsobia v rakúskom Wiener Neustadte ako Theater Harlekino.

Do našej materskej školy zavítali už druhýkrát. Teraz so známou  rozprávkou  Žabí princ. Základ divadla tvorili farebné priestorové kulisy, ktoré sa v priebehu predstavenia menili, drevené marionety a zaujala klasická scéna  - skryté vodenie. Deti intenzívne prežívali dramatické umenie a fiktívne dramatické situácie prijímali vzhľadom na svoju emocionalitu a rozvinutú fantáziu takmer ako skutočné.

Napriek tomu, že naštudovanie bolo určené deťom predškolského veku, navodilo stav detskej duše aj dospelému divákovi.

Tešíme sa na ďalšie divadelné predstavenia v ich podaní.

-jh-

Predchádzajúce aktuality