Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Bakalárske štúdium na MTF Trnava

Dátum: 18.07.2012 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (17)

Záujemcovia, neprehliadnite 2.kolo prihlášok na bakalárske štúdium na MTF (DP MTF Dubnica)Druhá šanca pre región - 2. kolo prihlášok  na bakalárske štúdium  na MTF do 31.7.2012

   
         Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave je jednou z fakúlt STUa už vyše 50. rokov má svoje Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom. Je súčasťou Slovenská technickej univerzity, ktorá patrí medzi 500 najlepších univerzít na svete. Jej absolventi sú v praxi žiadaní  a zo štatistického hľadiska nemajú problémy so zamestnaním.  Aj keď ide o technické zameranie, na Detašovanom pracovisku v Dubnici nad Váhom  bežne študujú aj absolventi obchodných akadémií, gymnázií, priemysloviek, resp.  stredných odborných škôl s maturitou. Títo v ďalších semestroch pokračujú v Trnave. Okrem bezplatného štúdia a úspory nákladov pre rodinu (v porovnaní so štúdiom vo vzdialenom veľkomeste alebo zahraničí) je veľkou výhodou aj to, že na jedného učiteľa pripadá menší počet študentov, takže je možné venovať sa im aj individuálne. Môžu sa dokonca priamo zapojiť do výskumu aplikácie počítačov do vzdelávania, ktorého výsledky sa publikujú na svetových kongresoch a konferenciách v USA, Ázii, Austrálii a EU.

            Mladí ľudia z regiónov Dubnica, Ilava, Nová Dubnica, Trenčín, Považská Bystrica, Nové Mesto n.V.,  majú  teraz príležitosť toto všetko využiť presvoju budúcnosť a prihlásiť sa v rámci 2. kola podávania prihlášok na bakalárske štúdium. Všetky podklady na podanie elektronickej prihlášky  (podať  do 31.7.2012)  nájdu na stránke fakulty http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1 alebo priamo  na http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=308. Podľa pokynov treba uviesť, že prvý ročník chcú absolvovať  na Detašovanom pracovisku v Dubnici nad Váhom. Pracovisko má v súčasnosti ešte voľné kapacity pre študijné programy Priemyselné manažérstvo, Aplikovanú informatiku a automatizáciu, Personálnu prácu v priemyselnom podniku, resp. Počítačovú podporu výrobných technológií (a ďalšie, napr. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - sú uvedené na stránke). Treba zvlášť zdôrazniť, že nevyužité kapacity prepadnú v prospech Trnavy a iných regiónov. Určite by to ale bola škoda, pretože študenti, ktorí  sa dokážu pravidelne učiť, štúdium  obvykle zvládnu.  Tu možno spomenúť nedávnu prednášku profesora z kanadskej  univerzity Alberta na MTF, ktorý povedal: "Naši študenti vedia, že sa musia učiť, ale odmenou je im zaistená budúcnosť". Za pokus to stojí, a nikdy nie je neskoro.

Štefan Svetský

Kliknite si na webstránku MTF

-mpu-

 

 

Predchádzajúce aktuality