Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Bežecká expedícia Gábora Barossa 2008

Dátum: 05.06.2008 | Rubrika: Šport | Komentáre (3)

Kvalitné slovensko - maďarské vzťahy tentoraz na trochu netradičnú, maratónsku nôtu

 

 

Bežecká expedícia Gábora Barossa 2008

Kvalitné slovensko - maďarské vzťahy tentoraz na trochu netradičnú, maratónsku nôtu

 

            Pri príležitosti 800. výročia maďarskej obce Mecsér, ktorú s Ilavou, presnejšie povedané s jej mestskou časťou Klobušice spája predovšetkým osobnosť Gábora Barossa, niekdajšieho prvého uhorského ministra priemyslu a obchodu, uskutoční sa dňa 7. júna 2008 medzi týmito dvoma obcami bežecká štafeta, symbolizujúca nielen význam a spoločenský prínos tohto slávneho pružinského rodáka pre celú dnešnú modernú, zjednocujúcu sa Európu, ale i priateľstvo medzi národmi.

            Zatiaľ čo štart takmer 200 km dlhého ultramaratónskeho behu, iniciovaného budapeštianskymi a györskymi maratóncami je naplánovaný z miesta posledného odpočinku Gábora Barossa, teda od hrobky v Klobušiciach, cieľ bude v Mecséri, pred historickou budovou jeho rodinného sídla, v ktorom prvý uhorský minister priemyslu strávil podstatnú časť svojho tvorivého a plodného života. Tento akt by mal byť v jubilujúcej obci, vzdialenej od ilavského družobného mesta Györ iba necelých 20 kilometrov, jednoznačným vyvrcholením celodenného festivalového programu obce.

            Nie je bez zaujímavosti skutočnosť, že bežcov budú po trase vítať zástupcovia mestských a obecných samospráv, ktorí svoje ústretové posolstvo budú mať možnosť vyjadriť pripnutím pozdravných stúh na symbolický štafetový kolík.         

            Príďte povzbudiť účastníkov tejto zaujímavej spoločensko-športovej medzinárodnej akcie!

 

Základné charakteristiky podujatia:

  Termín: sobota, 7. júna 2008

Štart: 10.00 hod. ILAVA (hrobka Gábora Barossa v Klobušiciach)

Cieľ: 18.00 hod MECSÉR (rodinné sídlo Gábora Barossa v Maďarsku)

Trasa behu a orientačné časy v zátvorke: Ilava, časť Klobušice – Dubnica nad Váhom – Trenčianska Teplá – Trenčín – Trenčianska Turná – Beckov – Kočovce – Hrádok (cca o 12. hod.) – Moravany nad Váhom – Banka – Ratanovce – Jalšové – Hlohovec – Horné Zelenice – Siladice – Šúrovce – Zavar – Križovany nad Dudváhom – Majcichov (cca o 14. hod.) – Abrahám – Sládkovičovo – Veľké Úľany – Jelka – Zlaté Klasy – Hubice – Kvetoslavov (cca o 16.hod.) - Medveďov – Mecsér ( cca o 18 hod.)

(tch)

 

 

Foto: archív autora


 

Fotografie

Slávny pružinský rodák si u našich južných susedov vydobil takú úctu, o ktorej sa každému Slovákovi, a to i v rodných zemepisných šírkach môže iba zdať. Nadácia Gábora Barossa patrí v Maďarsku medzi najvplyvnejšie ...

Slávny pružinský rodák si u našich južných susedov vydobil takú úctu, o ktorej sa každému Slovákovi, a to i v rodných zemepisných šírkach môže iba zdať. Nadácia Gábora Barossa patrí v Maďarsku medzi najvplyvnejšie ...

Prvý  uhorský minister priemyslu a obchodu však nezabúdal ani na svojich rodákov. Bol napríklad iniciátorom založenia dnešnej žilinskej akciovky SLOVENA - továrne, ktorá sa pred prvou svetovou vojnou stala najväčšou textilnou továrňou v Uhorsku ...

Prvý uhorský minister priemyslu a obchodu však nezabúdal ani na svojich rodákov. Bol napríklad iniciátorom založenia dnešnej žilinskej akciovky SLOVENA - továrne, ktorá sa pred prvou svetovou vojnou stala najväčšou textilnou továrňou v Uhorsku ...

1890Minister uhorskej vlády Gábor Baross v snahe industrializovať severozápad Slovenska presvedčil majiteľa brnenskej súkenky Karola Löwa, aby založil továreň na súkno aj v Žiline.
Obecné zastupiteľstvo 8. mája 1890 schválilo odpredaj pozemku na sútoku Váhu a Kysuce na výstavbu textilnej továrne. Bola hotová za tri mesiace - 28. mája 1890 do 28.augusta 1890.
1891V septembri 1891 bola slávnostne otvorená "Uhorská továreň na vlnený tovar, vojenské súkno a prikrývky Karol Löw v Žiline". Továreň bola najmodernejšou a najväčšou textilkou vtedajšieho Uhorska s 800 zamestnancami. Strojový park zahŕňal: 24 selfaktorov, 210 tkáčskych stavov a 40 stavov na tkanie plyšu. Ročná produkcia bola 600 000 metrov súkna na uniformy, žilinských lodénových látok, tkanín na ženské šaty a mužské obleky, plyš, prikrývky a koberce. Základným finančným kapitálom žilinskej textilky bola suma 3 200 000 rakúskych korún.
1897Modernizácia závodu za účasti budapeštianskej Obchodnej banky a zmena na akciovú spoločnosť.
1904Založený nový sesterský závod v Čadci.
1907Nový riaditeľ James Vogel a orientácia na anglický trh. Vogelovci riadili fabriku do roku 1938. Zmena názvu na "Žilinská súkenná továreň, účastinná spoločnosť."
1908Založený sesterský závod v Rajci.
1911Počet robotníkov presiahol 1000, v roku 1914 zamestnávala dokonca 2 835 zamestnancov, vrátane žien a detí.
1918Fabrika úspešne napredovala vďaka vojenským objednávkam. Vyplácali sa vysoké dividendy a prispievalo sa na kultúrne a dobročinné účely. Počet zamestnancov stúpol na 2385 s priemernou mzdou 51 korún za mesiac.
1920Čistý zisk fabriky predstavoval viac ako 2 milióny korún.
1938Zmena správnej rady. Podnik po rokoch poznamenaných hospodárskou krízou navyšuje výrobu.
1940Najúspešnejší rok v doterajšej histórii. Modernizuje sa strojové zariadenie, budovy, zvyšuje sa zamestnanosť.
19455. mája Povereníctvo SNR schválilo novú dočasnú správu.
1946Zmena podniku na "Slovena, slovenské vlnárske závody, národný podnik Žilina".
1989Slovena začala pôsobiť ako štátny podnik.
1995Slovena prechádza transformáciou na akciovú spoločnosť.
2002Realizácia pri zadávaní systému riadenia kvality STN EN ISO 9001 : 2001
2003Realizácia projektu v rámci programu PHARE: TAM -program zameraný na obchodnú činnosť a marketing.
Oficiálny plagát festivalu v maďarskom Mecséri, konaného pri príležitosti 800. výročia obce

Oficiálny plagát festivalu v maďarskom Mecséri, konaného pri príležitosti 800. výročia obce

Predchádzajúce aktuality