Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Dotácia pre mestskú knižnicu

Dátum: 12.06.2011 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (4)

Z dielne MKaCR SR.

Mestská knižnica aj tento rok zareagovala na výzvu podprogramov 2.1 Knižnice a knižničná činnosť, ako aj 2.5 Akvizícia knižnic, ktoré spadajú pod program - 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. V podprograme 2.1. sme žiadali dotáciu na obnovu hardvéru a softvéru. V podprograme 2.5 Akvizícia knižníc sme chceli riešiť nedostatok finančných prostriedkov na nákup literatúry. Obe žiadosti boli na MK SR dodané v riadnom termíne a následne po preskúmaní celistvosti predložené na rokovanie príslušných komisií podprogramov. V rámci podprogramu 2.1 sme žiadali dotáciu vo výške 13 176 €, avšak neboli sme úspešní. V prípade podprogramu 2.5 bol celkový rozpočet na nákup literatúry vo výške 4000 €. Povinná spoluúčasť mesta by bola 5 % - teda vo výške 200 €. Ministerstvo kultúry nám priznalo dotáciu vo výške 900 € (cca 27 000 Sk), ktorou budeme môcť uspokojiť spolu už s pridelenou dotáciou z mestského rozpočtu požiadavky čitateľov na nákup literatúry aj podľa propozícií MK SR.

Napriek tomu, že krízový rok, čo sa týka akvizície nových kníh neobišiel ani Mestskú knižnicu a dotácie z MK SR sú oproti minulému roku o polovicu menšie, budeme môcť takto aspoň čiastočne vykryť výpadok v aj tohtoročných prírastkoch, nakoľko je príspevok z rozpočtu mesta výrazne lepší, ako tomu bolo v rovnakom období minulého roka.

Ľubomíra Luhová, Miroslav Toman

Predchádzajúce aktuality