Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

EURO A EUROFONDY

Schválená Eurofondová žiadosť na MŠ Klobušice

Primátor Mesta Ilava s radosťou oznamuje rodičom a širokej verejnosti úspešné potvrdenie schválenej "Eurofondovej" žiadosti na projekt MŠ Ilava-Klobušice, ktorá predstavuje cca 420.000 €

Rozhodnutie MPaRV o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Dátum: 12.09.2017 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (2) | Počet prístupov: 1372

Splatený úver

Mestu Ilava bol preplatený grant:
"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Ilave"

Dátum: 15.06.2015 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (1) | Počet prístupov: 2913

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ilava

Začatie stavby.
Po dlhých štyroch rokoch od podania žiadosti 22. 6. 2010 začínajú práce na stavbe

Dátum: 29.07.2014 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (9) | Počet prístupov: 2882

Mesto Ilava získalo ďalší grant

"Dotácia na zberné nádoby pre separovaný zber od Recyklačného fondu"

Primátor Mesta Ilavy zverejňuje:

list - info ku grantu z recyklačného fondu na rozšírenie zberu separovaného odpadu Bratislava 14.5.2014

list Správnej rady Recyklačného fondu k žiadosti o grant mesta Ilavy na separáciu odpadu Bratislava 12.3.2014

Dátum: 02.07.2014 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (0) | Počet prístupov: 2971

Refundácia na Detské ihrisko Sihoť

Informujeme o pripísaní refundácie z PPA  na projekt Detské ihrisko Sihoť

Dátum: 22.04.2014 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (4) | Počet prístupov: 3207

Primátor mesta oznamuje ilavskej verejnosti

slávnostné zahájenie realizácie stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava"

Dátum: 12.12.2012 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (3) | Počet prístupov: 1972

Primátor mesta oznamuje ilavskej verejnosti

Zoznam schválených žiadostí a výziev z EÚ fondov na Rekonštrukcie verejných osvetlení miest a obcí na web stránkach Ministerstva hospodárstva

Dátum: 12.12.2012 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (3) | Počet prístupov: 2125

Rekonštrukcia chodníkov preplatená

Vedenie Mesta Ilava oznamuje prijatie platby z grantového projektu na účet mesta

Dátum: 30.10.2012 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (3) | Počet prístupov: 1481

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia, MAS Vršatec

Dátum: 22.10.2012 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (124) | Počet prístupov: 2084

Rozhodnutie EU komisie k projektu

Oznamujeme občanom, že k projektu "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava" nám bolo oznámené potvrdenie pomoci.

Dátum: 07.08.2012 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (2168) | Počet prístupov: 2956

1 2 3 > >>