Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

EURO A EUROFONDY

Rozhodnutie o schválení stratégie MAS


MAS Vršatec s radosťou oznamuje, že po dlhom čakaní konečne získala štatút Miestnej akčnej skupiny pre programové obdobie 2014-2020 a bola schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum: 23.11.2017 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (0) | Počet prístupov: 986

Schválená Eurofondová žiadosť na MŠ Klobušice

Primátor Mesta Ilava s radosťou oznamuje rodičom a širokej verejnosti úspešné potvrdenie schválenej "Eurofondovej" žiadosti na projekt MŠ Ilava-Klobušice, ktorá predstavuje cca 420.000 €

Rozhodnutie MPaRV o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Dátum: 12.09.2017 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (2) | Počet prístupov: 2025

Splatený úver

Mestu Ilava bol preplatený grant:
"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Ilave"

Dátum: 15.06.2015 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (1) | Počet prístupov: 3068

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ilava

Začatie stavby.
Po dlhých štyroch rokoch od podania žiadosti 22. 6. 2010 začínajú práce na stavbe

Dátum: 29.07.2014 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (9) | Počet prístupov: 3013

Mesto Ilava získalo ďalší grant

"Dotácia na zberné nádoby pre separovaný zber od Recyklačného fondu"

Primátor Mesta Ilavy zverejňuje:

list - info ku grantu z recyklačného fondu na rozšírenie zberu separovaného odpadu Bratislava 14.5.2014

list Správnej rady Recyklačného fondu k žiadosti o grant mesta Ilavy na separáciu odpadu Bratislava 12.3.2014

Dátum: 02.07.2014 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (0) | Počet prístupov: 3135

Refundácia na Detské ihrisko Sihoť

Informujeme o pripísaní refundácie z PPA  na projekt Detské ihrisko Sihoť

Dátum: 22.04.2014 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (4) | Počet prístupov: 3349

Primátor mesta oznamuje ilavskej verejnosti

slávnostné zahájenie realizácie stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava"

Dátum: 12.12.2012 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (3) | Počet prístupov: 2067

Primátor mesta oznamuje ilavskej verejnosti

Zoznam schválených žiadostí a výziev z EÚ fondov na Rekonštrukcie verejných osvetlení miest a obcí na web stránkach Ministerstva hospodárstva

Dátum: 12.12.2012 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (3) | Počet prístupov: 2220

Rekonštrukcia chodníkov preplatená

Vedenie Mesta Ilava oznamuje prijatie platby z grantového projektu na účet mesta

Dátum: 30.10.2012 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (3) | Počet prístupov: 1601

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia, MAS Vršatec

Dátum: 22.10.2012 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (124) | Počet prístupov: 2210

1 2 3 > >>