Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Ihriská_upozornenie

Dátum: 29.08.2012 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (3)

Primátor mesta dáva na vedomie novú skutočnosť týkajúcu sa detských ihrísk. Doplnené o Stanovisko primátora a vedenia Mesta


Primátor mesta dáva na vedomie novú skutočnosť. Upozornenie prokuratúry z porušenia zákona v súvislosti s prijatým (pôvodne primátorom vetovaným) uznesením poslancov MZ v Ilave, týkajúceho sa detských ihrísk.Text upozornenia v plnej a skrátenej verzii (výňatky) sú v dokumentoch (viď nižšie).
Uvedené uznesenie nebolo návrhom vedenia mesta, primátora, vedúcich odborných útvarov, ale od prvého do posledného slova návrhom poslancov MZ.

Primátor Mesta Ilava
Ing.Štefan Daško

Dokumenty k oznamu:

Upozornenie prokurátora - Okresná prokuratúra Trenčín
Výňatky z dokumentu "Upozornenie prokurátora"
Z diskusie predsedu NKÚ Jána Jasovského na 23. sneme ZMOS

 

Doplnok: Stanoviska legislatívneho špecialistu:

Primátor mesta dáva na vedomie stanovisko legislatívneho špecialistu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) k sporu detské ihriská,upozorneniu prokurátora z porušenia zákona poslancami MZ v Ilave a k postupu primátora mesta Ilava.Stanovisko bolo obdržané mailom na základe upozornenia primátora:

Korešpondencia a stanovisko špecialistu pre legislatívu ZMOS k Upozorneniu prokurátora a ku konaniu poslancov a primátora v kauze uznesenia Detské ihriská


Doplnok: Stanovisko primátora a vedenia mesta

 

Predchádzajúce aktuality