Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Informácie k detskému ihrisku Sihoť

Dátum: 04.10.2012 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (5)

Aktuálne informácie k detskému ihrisku Sihoť zo zasadnutia MAS Vršatec


Aktuálne informácie k detskému ihrisku Sihoť

Na zasadnutí výboru MAS Vršatec  dňa 4.10.2012, na ktorom sa za Ilavu na základe splnomocnenia primátora osobne zúčastnil Ing. Ľubomír Turcer- prednosta MsÚ, boli poskytnuté základné časové informácie, časová os, o možnostiach realizácie   a uvedenia do prevádzky detského ihriska Sihoť, o ktoré sa uchádzame prostredníctvom MAS Vršatec z EÚ fondov v rámci výzvy č. 17/PRV/MAS 47. Zber projektov sa uskutoční od 04.10.2012 do 24.10.2012 v kancelárii MAS Vršatec u projektovej  manažérky, pani  Petry Šupákovej. Viac informácií nájdete tu: http://masvrsatec.sk/?p=2698

Mesto Ilava už odovzdalo všetky dokumenty a prílohy ku žiadosti o grant na detské ihrisko Sihoť. Žiadosť spracováva priamo MAS Vršatec a bude podaná v uvedenom termíne, najneskôr do 24.10.2012.

Povinnosťou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA) pri vyhodnocovaní projektov je dodržať lehotu 70 pracovných dní od prevzatia žiadosti, čo činí max. 3 mesiace, avšak zo skúsenosti sa tento termín nikdy nedodržal ( niekedy sa čakalo až 10 mesiacov ), takže sme boli upozornení, že na základe týchto skutočností sa to môže predĺžiť až o 10 mesiacov. To znamená, že nie je istota, respektíve je neistota, či výstavbu tohto ihriska až po uvedenie do prevádzky stihneme v budúcom roku 2013. Nevyhnutnými podmienkami sú: vyhodnotenie výzvy a žiadostí a schválenie, ako aj podpis zmluvy na realizáciu ihriska zo strany PPA. Ako príklad uvádzame realizáciu projektu rekonštrukcie chodníkov ul. Nálepkova a ul. Medňanská, kde bol posun cca o 1 rok.

S poľutovaním dávame na vedomie túto informáciu občanom mestskej časti Sihoť, mestskému výboru Sihoť a poslancom za túto mestskú časť pani poslankyni RNDr. Etele  Eglyovej a poslancovi Ing. Jozefovi Tomanovi.

Pripomíname, že vedenie mesta Ilava už pri schvaľovaní lokalít a súm na ihriská v jednotlivých mestských častiach, teda  aj pre Sihoť, požadovalo aspoň 15 000.-Euro  kvôli neistote realizácie  v rokoch 2012 a 2013 z dôvodov už uvedených. Ukazuje sa , že obavy vedenia mesta ohľadne ihriska na Sihoti mali svoje racio a preto mesto dávalo návrh riešiť Sihoť čiastočne  sumou do cca 15 000.- Euro už v roku 2012  a nie koncentrovať  finančné prostriedky v sume 45 000.-Euro na ul. Medňanskú.

S pozdravom

 Ing. Štefan Daško   
primátor
  

                                                                                                                                                                                                           

Súvisiace dokumenty:

Predchádzajúce aktuality