Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Janko Hraško v Ilave

Dátum: 22.02.2009 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (1)

Martinskí bábkoherci rozdávali radosť najmenším.

 

Janko Hraško  v materskej škole.

Vo vývine dieťaťa má dramatická výchova a dramatické umenie veľké výchovné poslanie. Ovplyvňuje duševný vývin i estetické vnímanie a cítenie dieťaťa, celostne kultivuje jeho prejavy.

Dieťa intenzívne prežíva dramatické umenie a fiktívne dramatické situácie prijíma vzhľadom na svoju emocionalitu a rozvinutú fantáziu takmer ako skutočné.

Dramatické umenie prispieva k rozvoju vyjadrovacích schopností dieťaťa, obohacuje jeho poznanie, pomáha dieťaťu chápať základné princípy mravnosti, rozvíja jeho citový život, inšpiruje deti k estetickým činnostiam, utvára  vzťah k slovesnému  umeniu.

Jednou z foriem ako sa deti oboznamujú  z dramatickým umením  sú návštevy profesionálnych bábkohercov, priamo u nás – v materskej škole.

17. februára sme privítali nám už dobre známych bábkohercov z Martina. Pobavili sme sa  na adaptácii známej rozprávky Janko Hraško.

Bábková rozprávka o malom – veľkom hrdinovi z rodu Hraškovie vyrozprávala deťom v prekrásnej farebnej kompozícií a marionetovom prevedení príbeh odvahy a vynaliezavosti.

Zaujaté deti videli, že ak sa niekto zmestí do volského ucha, neznamená to, že sa nemôže stať zbojníckym kapitánom. Janko o nič väčší, ako hrášok, sám predviedol, že sa ničoho nebojí a nemá hneď plné gate. Prekonal všetky prekážky svojim bystrým umom a veci dotiahol do šťastného konca.

Základ divadla tvorili farebné priestorové kulisy, ktoré sa v priebehu predstavenia menili. Drevené marionety a zaujala kvalitne reprodukovaná scénická hudba.

Napriek tomu, že naštudovanie bolo určené deťom predškolského veku, navodilo stav detskej duše aj dospelému divákovi.

 

Fotografie

Predchádzajúce aktuality