Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Kamerový systém v meste Ilava

Dátum: 16.01.2017 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (2)

Na vybraných úsekoch mesta Ilava bola dokončená I. etapa kamerového systému.

 

Ciele a zámery kamerového systému Mesta Ilava

 

Cieľom vybudovania KS je záujem mesta predchádzať vandalizmu na mestskom majetku, majetku občanov a návštevníkov mesta. Kamerový systém má centrálne ovládanie, nahrávanie a vzdialený prístup ku kamerám i k záznamovému zariadeniu.

Na základe obsiahnutia podstatných kľúčových bodov a z dôvodu optimálneho financovania z rozpočtu mesta, bolo rozhodnuté o postupnom riešení, ktoré sa rozdelilo predbežne na dve časti. Prvá etapa teda pozostáva zo 14 kamier. Pre dobudovanie druhej etapy sa predpokladá 12 kamier, ktorá však bude predmetom nového verejného obstarávania.

Dokončená I. etapa pozostáva z inštalácie 14 kamier v nasledovných lokalitách:

Kamery č.1 a č.2 sú kamery osadené pri Msú. Kamera č. 1 bude monitorovať priestor križovatky Mierové námestie a Košeckú ul.
Kamera č.2 monitoruje priestor námestia pri fontáne
Kamera č.3 a č.4 - monitoruje priestor parkoviska na Mierovom námestí a križovatku Mierové námestie. a Moyzesovu ul.
Kamera č. 5, č.6 a č. 7 - monitoruje priestor pri Okresnom úrade a križovatky s Farskou ul.
Kamery č . 8 a č.9 - monitorujú priestor medzi požiarnou zbrojnicou a MKS
Kamera č.10 - monitoruje priestor pred mestským múzeom
Kamera č.11 - monitoruje parkovisko "Cillerova jama"
Kamera č.12 a č.13 - monitoruje priestor parkoviska pri stanici ŽSR
Kamera č.14 - monitoruje priestor pri Technických službách


Kamerový systém budú obsluhovať len osoby k tomu určené, ktoré sú uvedené v Bezpečnostnom projekte organizácie. Nebude možné zo strany občanov ani žiadnej inej fyzickej či právnickej osobe vyžadovať záznamy ani informácie získané z monitorovania objektov! V prípade akéhokoľvek incidentu preto nebude možné obracať sa na pracovníkov mestského úradu, ale na políciu, ktorá je jedine oprávnená k vyžiadaniu záznamu.


Monitorovanie objektov bolo zahájené začiatkom marca 2017 a v súčasnosti je v plnej prevádzke.


Fotogaléria:

Kamerový systémKamerový systém
Kamerový systémKamerový systém
Kamerový systémKamerový systém
Kamerový systémKamerový systém
Kamerový systémKamerový systém
Kamerový systémKamerový systém
  
Kamerový systémKamerový systém
Kamerový systémKamerový systém
Kamerový systémKamerový systém
Kamerový systémKamerový systém
  
  

-mpu-

 


Predchádzajúce aktuality