Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Knižnica-správa o činnosti v roku 2015

Dátum: 04.03.2016 | Rubrika: Kultúra | Komentáre (0)

Čo sa dialo v minulom roku v knižnici okrem požičiavania knižiek si prečítate tu. Viac v priloženej fotogalérii.

V minulom roku bolo v našej knižnici zaregistrovaných 1288 čitateľov. Stav knižničného fondu k 31.12.2015 dosiahol 15 101 titulov. Pribudlo nám 527 kníh, najväčším prispievateľom na nákup je Mesto Ilava. Ďalej to bolo Ministerstvo kultúry SR – z grantu sme získali 1520 € so spoluúčasťou mesta80 € a časť kníh darovali občania z Ilavy a okolia. Odoberali sme 14 titulov periodík /noviny, časopisy/ .Počet knižných výpožičiek v roku 2015 bol 14 147. Z iných knižníc sme pre našich čitateľov vypožičali 25 titulov kníh formou medziknižničnej výpožičnej služby.

Pre verejnosť a hlavne pre deti základných škôl sme pripravili 21 vzdelávacích a kulúrno-spoločenských podujatí: besedu s Katkou Tekeľovou pre dospelých čitateľov a tiež pre študentov obchodnej akadémie, besedu s Jozefom Genzorom /v spolupráci s kníhkupectvom Kornélia/, dokončili sme Kurz trénovania pamäti s Petrou HirtlovouRelaxačné technikys Helenou Pytlíkovou, divadlo Opice z našej knižnice pre MŠ Ilava. Vzdelávacie podujatia pre deti navštevovali hlavne žiaci zo ZŠ Medňanská, ale aj materskej školy a špeciálnej ZŠ a tiež zo škôl v Červenom Kameni a Mikušovciach. Konajú sa počas utorkov, kedy je knižnica pre ostatných čitateľov zatvorená. Podujatí sa počas roka zúčastnilo spolu 625 návštevníkov.

Pokračujeme aj v tomto roku, už teraz vo februári prebehlo viacero zaujímavých zážitkových čítačiek pre deti zo školského klubu a v marci príde na besedu so žiakmi ZŠ spisovateľ a muzikant Braňo Jobus.

-ot-, -ih-

V roku 2015 a začiatkom tohto roku nám darovali knihy :

Ján Ohrablo, Štefan Babnič, Margita Staňová, Štefan Daško, Magdaléna Pajanková, Milada Kovalová,
Mária Poliaková, Katarína Remenárová, Peter Domáň, Ondrej Saliga, Marcela Sabová, Roman Stareček,
Katarína Veselá, Martina Moravčíková, Barbora Bartáková, Zuzana Múkerová, Marta Gabrišová, Antónia Bagínová, Zlatica Vráblová, Emília Múčková, Brigita Sitárová, Marta Samašová, Severína Lehotská, Pavol Staňo, Žideková Eva, Macková Magdaléna, Košťálová Oľga, Hoštáková Jaroslava, Dušičková Jarmila, Markovičová Anna, Lezová Veronika, Remšíková Antónia, Mišík Peter,
Dobríková Eva, Starečková Erika, Strháková Anna, Urbanovsky Janka, Egly Ján, Hlaváčová Stanislava,
Múčková Emília, Králik Jozef, Kováčová Zuzana, Mihálová Vladimíra, Pagáč Milan, Fraštíková Eva, Teicherová Ala.
Janušková Beatka nám darovala krásny starožitný písací stroj.
Ďakujeme !

Predchádzajúce aktuality