Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Komunikácie

Problémy zimnej údržby

Veľký objem snehu v noci spôsobil i technickú poruchu na strojnom zariadení pre čistenie chodníkov
Dátum: 14.01.2019 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (1) | Počet prístupov: 746

Železničný podjazd v Ilave otvorený

Dnešným dňom, po pracovnom stretnutí zástupcov ŽSR, TSK Trenčín, primátora Mesta Ilava a úspešnom odovzdaní diela,je železničný podjazd opäť spojazdnený

Oznam k preberaciemu konaniu železničného podjazdu

Dátum: 31.10.2018 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (0) | Počet prístupov: 915

Oznam k preberaciemu konaniu železničného podjazdu

Primátor Mesta Ilava oznamuje na základe žiadosti ŽSR, poskytnutie priestoru na MsÚ k preberaciemu konaniu podjazdu

Dátum: 25.10.2018 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (0) | Počet prístupov: 906

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava, Súhrnná analýza projektového riešenia

Dátum: 24.11.2017 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (2) | Počet prístupov: 2711

Rozšírenie kamerového systému v areáli MŠ a ZŠ

Po úspešnom zavedení prvej etapy kamerového systému, je v súčasnosti ukončená druhá etapa, rozšírená o areál MŠ a ZŠ na Medňanskej ulici

Dátum: 26.08.2017 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (0) | Počet prístupov: 2811

Rozšírenie kapacity priestorov MŠ Klobušice

Situačný plán stavby, územné rozhodnutie a rozpočet projektu pre stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava - Klobušice

Vizualizácia objektu po stavebných úpravách (4 pohľady)

Dátum: 29.04.2017 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (0) | Počet prístupov: 4833

Oznam k riešeniu VO v Ilave

Vedenie mesta pristupuje k dočasnému – núdzovému riešeniu, vykonaním nevyhnutných opatrení k zabezpečeniu funkčnosti verejného osvetlenia na vypnutých miestach

 

Dátum: 26.04.2017 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (6) | Počet prístupov: 3396

Rozhodnutie primátora

Oznam o rozhodnutí primátora, vypnúť verejné osvetlenie, z dôvodu havarijného stavu verejného osvetlenia v  Ilave

Dátum: 18.04.2017 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (19) | Počet prístupov: 5226

Kamerový systém v meste Ilava

Na vybraných úsekoch mesta Ilava bola dokončená I. etapa kamerového systému.

Dátum: 16.01.2017 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (2) | Počet prístupov: 4044

Nová lávka i vodotrysk na námestí

Mierové námestie zdobí nová lávka a vodotrysk. Rekonštrukciu stavby si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

Dátum: 16.08.2016 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (3) | Počet prístupov: 6212

1 2 3 > >>