Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

KROK S SM vo Zvolene

Dátum: 18.05.2008 | Rubrika: | Komentáre (0)

Celoslovenské stretnutie sclerosis multiplex je plánované na budúci rok 2009 v Ilave

KROK S SM - tak sa niesol názov včerajšieho celoslovenského stretnutia klubov a združení
členov i nečlenov sclerosis multiplex na námestí SNP vo Zvolene. Choroby, ktorá je dodnes
veľkou neznámou medzi verejnosťou v poznaní nielen ťažkého priebehu liečby, jej špecifikácie a
individuálnosti, ale aj finančnej náročnosti poskytovanej starostlivosti. Je nutné však oddeliť tieto
skutočnosti od prehnanej medializácie, ktorá dokáže zneužiť city ľudí pre svoje záujmy často len
povrchnou a nedostatočnou informovanosťou o podstate veci, v dôsledku čoho sa potom
verejnosti predostierajú zmätočné a nejasné informácie, ako sa to udialo pri kontroverzných
aktivitách, ohľadne vekového 45 ročného limitu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom,
chorých SM.

Celé stretnutia sa však týmito rozpormi nezaoberalo, nieslo sa v priateľskej a dobrosrdečnej
atmosfére, ktorú zvýraznili i samotní občania mesta Zvolena s pripnutými slnečnicami, ako
symbolmi spoluúčasti k obyčajnej ľudskej túžbe pomáhať,  za prítomnosti sympatickej
viceprimátorky mesta a primátora, ktorý sa všetkým z pódia tiež prihovoril. Krátky prejav
predniesla i usmievavá prezidentka celoslovenského zväzu SM p. Jarmila Fajnorová s
predsedníčkou klubu vo Zvolene. Pripojila sa aj predsedníčka klubu "Ilavský lúč - KLUB Sclerosis
Multiplex ILAVA" p. Anna Pappová, aby v krátkosti predstavila svoj klub v Ilave a odovzdala
predstaviteľom mesta symbolicky chlieb s umeleckými predmetmi členov klubu i prezentačné
materiály mesta Ilava, z našej kultúry tiež úspešnú divadelnú hru "Soľ nad zlato", v súvislosti
s budúcim stretnutím podujatia na pôde nášho mesta.
Hosťom na Slovensku bola zástupkyňa maďarského zväzu SM, ktorá predniesla svoj príhovor
za pomoci tlmočníčky.

Veľmi dobrej moderácii a vôbec celému usporiadateľskému tímu sa podarilo vytvoriť na námestí
SNP svojimi vystúpeniami i umeleckými programami detí a mládeže, príhovorov  zástupcov miest
i zaznenia poézie z pódia,  otvorené priateľské predstavenie, ktoré napomohlo snád priblížiť všetkých
zúčastnených  k podstate toho najjednoduchšieho a najprirodzenejšieho vyjadrenia
človeka - ľudskosti. Pretože problematika chorobnosti sa nikdy netýka len momentálne postihnutých
jednotlivcov, ale týka sa celého ľudstva, a čím skôr si túto skutočnosť každý uvedomí, tým skôr sa
hranice strachu z neznámeho prelomia, aby sa i v chorobe našiel zmysel, ktorý nesie svojim
posolstvom. Len tak sa totiž môžu ruky ľudí spojiť k úprimnej vzájomnej podpore a napokon k
spoločnej a radostnej činnosti ľudstva, ako nám to účastníci za rytmu hudby a tanca sami
predviedli bez choreografie.
Lebo nebolo vidieť životom utrápených ani zničených ľudí ako by  možno niekto očakával, všade
bolo vidieť dobrú vôľu,  nádej a pridávam - úsmev.

Je potešiteľné, že primátor mesta Ilavy prijal myšlienku, aby sa uskutočnilo na budúci rok 2009
celoslovenské stretnutie "KROK S SM" v Ilave, čo bolo všetkým zúčastneným zároveň oznámené.
-mp-

Fotografie

Predchádzajúce aktuality