Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Majstrovstvá v kolkoch

Dátum: 03.05.2019 | Rubrika: Šport | Komentáre (0)

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom Vás srdečne pozýva na Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch na rok 2019

 

Rozpis Majstrovstiev okresu ILAVA v kolkoch na rok 2019.

 

1.      Usporiadateľ:           Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

2.      Termín:                     09.06.2019 od 10,00 h - 22,00 h

3.      Miesto:                       Kolkáreň MKK Stará Turá, Športová ul. 503, 916 01 Stará Turá

                                   http://www.mkkstaratura.sk/kontakty/

4.      Funkcionári:             Riaditeľ turnaja - Mgr. Roman Pecháček

Rozhodcovia turnaja - Ing. Ján Kebísek, Ivan Moško

 

Technický dozor - Ing. Rastislav Moško a  hráči Dubnice n/V

5.      Kategórie:                 U14 (žiaci, žiačky), U18 (dorastenci, dorastenky),  Ženy,                                      Muži „A" (registrovaní hráči v dlhodobých súťažiach) a

                                   Muži „B" (neregistrovaní hráči)

6.      Účasť:                        hráči prihlásení do daného termínu - 07.06.2019

7.      Disciplína:                 Kategórie Muži „A" hrajú 1x120 Hz, Muži „B" 1x120 HZ

                                   alebo 1x60 Hz, kat. Ženy 1x50 Hz, kategória U18 1x30 Hz,                                  kategória U14 1x30 hodov plné. O poradí rozhodne vyšší počet                            zvalených kolov, v prípade rovnosti lepšia dorážka, prípadne

                                   menší počet chybných hodov. Cvičné hody pre štartom 10.

8.      Predpis:                     Hrá sa podľa pravidiel kolkárskeho športu a tohto rozpisu.

9.      Časový plán:             od 10,30 - kat. Muži „A"   (cca 3 hodiny),od 13.30 - kat. U14,                                            

od 14,30 - kat. U18, od 15,30 kat. Ženy, od 17 - kat. Muži „B"

Dráhy, na ktorých pretekári začínajú hrať sa losujú vždy pred štartom štvorice, v prípade prvej štvorice pri prezentácii. Každý hráč je povinný byť prítomný na kolkárni minimálne 30 minút pred svojim plánovaným štartom vo svojej kategórii !

10.  Podmienka účasti:    Súťažiaci s trvalým pobytom v okrese ILAVA.                                                     Výnimky udeľujú rozhodcovia po dohode s riaditeľom turnaja.

11.  Preberanie cien:       Hráč svojím podpisom v preberajúcom protokole podpíše

                                   prevzatie cien za príslušné umiestnenie.    

12.  Štartovné:                 Hráč hradí štartovné v hotovosti vo výške : 120 Hz - 6 €, 60 Hz

                                   - 3 €, 50 Hz - 3 €, 30 Hz - 2 €. Hradí sa len prenájom dráh.

13.  Ceny:                         Medaile, diplomy a vecné ceny od sponzorov.

14.  Ostatné:                     Hráči hrajúci hru na 1x120 Hz  budú klasifikovaní aj do turnaja

                                   v kolkoch TURAN CUP 2019  podľa príslušnej kategórie !

                                   Pozor, vstup na dráhy, len vo vlastnej čistej obuvi do haly !!!

15.  Prihlasovanie:          Email: majstrovstva.okresu.ilava.2019@gmail.com alebo

                                   SMS na 0915/789207. (meno, priezvisko, mesto a kategória)

                                   a na Facebooku Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch 2019

                                   ps://www.facebook.com/events/2306523883000983/

 -msu-

    

Predchádzajúce aktuality