Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Materská škola v Ilave oznamuje:

Dátum: 07.02.2009 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (1)

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa uskutoční v dňoch od 15.2.2009 do 15.3.2009.

 

Riaditeľka Materskej školy, Medňanská 512, Ilava oznamuje, že podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  v materskej škole k nasledujúcemu školskému roku 2009 / 2010 sa uskutoční v období od 15. 2. 2009 – 15. 3. 2009 v čase od 1000 – 1200hod.  v budove materskej školy.

 


 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy . Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva.

Podmienky prijímania detí :

1.    prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré do 31. augusta príslušného kalendárneho roku dovŕšia piaty rok veku

2.    deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré do 15.apríla príslušného kalendárneho roku odovzdajú písomné rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky

3.    deti, ktoré do 31.augusta  príslušného roku dovŕšili tretí rok veku a do určeného termínu  podali žiadosť do MŠ

Ak pri prijímaní viac detí súčasne spĺňa uvedené podmienky rozhoduje :

1.    prednostne sa príjmu deti , ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu

2.    deti z rodín v hmotnej núdzi

3.    detí, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca

4.    deti, ktorých  rodičia sú zamestnaní

 

Poznámka: Nižšie, pod fotografiami, v súvisiacich dokumentoch je priložená Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie ...

 

Fotografie

Súvisiace dokumenty:

Predchádzajúce aktuality