Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Medzikultúrny dialóg a prosperita ľudí v Európe

Dátum: 28.05.2010 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (3)

Ilava hostila ilavsko - česko - maďarsko - poľské športové talenty.

Dlhoročnou tradíciou v našom meste bolo utužovanie partnerských vzťahov na úrovni základných škôl Ilavy, poľského Mikolówa a českých Klimkovíc. Teraz však   cestou bruselského grantu (viac IM1-2/2010) sme do užšej spolupráce mohli prizvať české Všechovice a maďarský Gyor.

Program štvordňových hier, ktorých sa zúčastnilo celkom 180 zahraničných a 80 domácich účastníkov, sa neoficiálne začal vo štvrtok 27. mája o 20:00 v typicky školskom a k tomu ešte aj športovom prostredí - v telocvični. V dôstojne nacvičenom kultúrno – športovom programe, v ktorom vystúpili žiaci našej školy pre svojich rovesníkov zo zahraničia. Prítomných privítala pani riaditeľka ZŠ Medňanská - Mgr. Oľga Ďurechová a primátor mesta Ilava - Ing. Štefan Daško. Na záver štvrtkového programu malým návštevníkom Ilavy žiaci predstavili formou počítačovej prezentácie históriu a súčasnosť nášho mesta.

Piatkový program začal krátko po 9. hodine pochodom piatich družstiev do areálu školy, kde sa vztýčením olympijskej vlajky a zložením sľubov športovcov a rozhodcov oficiálne otvoril bohatý športový program. V malom futbale súťažili chlapci a vo volejbale dievčatá. Po obede to bol florbal chlapcov a vybíjaná dievčat. Na záver prvého dňa si súťažiaci v dome kultúry pozreli divadelné predstavenie DS Hugo - Soľ nad zlato.

Na druhý deň na hlavnom futbalovom ihrisku odohrali chlapci veľký futbal a v jeho blízkosti dievčatá plážový volejbal. Súťažiaci sa  presunuli opäť do areálu školy, aby po obede súťažili v telocvični v stolnom tenise. Popri tejto disciplíne paralelne prebiehala nesúťažná - voľnočasová aktivita - vytrvalostný areobik v areáli školy pod vedením profesionálnej cvičiteľky. Pedagógovia zo všetkých krajín sa zas zúčastnili prednášky na témy: 1. Voľný  čas mladých a internet, 2. Stúpajúca kriminalita na školách, 3. Otázky k poklesu hranice trestnoprávnej zodpovednosti, 4. Šport ako prevencia proti kriminalite. Po prednáške nasledovala konštruktívna a podnetná diskusia medzi pedagógmi a prednášajúcou, ako aj medzi prednášajúcimi, ktorí sa zhodli,  že v procese výučby a edukácie zápasia vo všetkých štátoch podstate s rovnakými problémami.

Ukončením vyššie spomenutých športových disciplín sa pomaly chýlil ku koncu aj program Medzinárodných športových hier, ktorý vyvrcholil slávnostným odovzdávaním cien v dome kultúry. Udeľovaniu cien predchádzala krátka prezentácia fotografií zo všetkých dní a väčšiny disciplín na ktoré, keďže sa na nich žiaci mohli sami vidieť, reagovali s burácajúcim potleskom veľmi spontáne. Po jej skončení nadišlo slávnostné odovzdávanie cien (výsledkovú listinu doplníme).

Zástupcovia piatich miest a obcí poďakovali organizátorom za priebeh a organizáciu tohto športového podujatia, ktorému počas celého priebehu až do odchodu malých športovcov akoby zázrakom prialo aj počasie, ktoré tak napomohlo naplniť ideu medzikultúrneho dialógu štyroch národov EU, ktoré sa konalo v našom meste.

V nedeľu sa po návšteve obnovenej a doplnenej expozície  Mestského múzea rozišli do svojich domovov.

Mesto pripravilo projekt na športové podujatie v zastúpení Mgr. Anny Bakošovej, ktorá následne komunikovala a kooperovala so všetkými zainteresovanými stranami pred aj počas podujatia (zúčastnené školy zo štyroch štátov). Projekt následne ešte riadne zadokumentuje a vydokladuje, aby bol uznaný ako ukončený. Na projekte ďalej spolupracovala Trenčianska regionálna rozvojová agentúra a Exekutívna agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru.

Miro Toman

Predchádzajúce aktuality