Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

most cez Vážsky kanál

Dátum: 17.05.2019 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (0)

Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja Trenčín uzatvorila Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa zhotoviteľ (R-PROJECT INVEST, s.r.o. Bratislava) zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a rozhodnutie o odstránení stavby s názvom:"PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574".

...Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, vydanie búracieho povolenia do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, vydanie stavebného povolenia do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. ...

 

 

http://www.sctsk.sk/sprava-ciest-tsk/zverejnene-dokumenty/povinne-zverejnovanie-zmluv/zmluva-c.-11-4-2019.html?page_id=19582

 
 
-msu-al 
 
 
 
 

Predchádzajúce aktuality