Preskoči» na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odobera» RSS RSS

Most ponad Podhradský potok osadený

Dátum: 15.10.2015 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (15)

Nový most bol osadený včera 11.11. 2015. Priloľená fotogaléria:

- záverečné osadenie mosta 11.11.2015

- foto z kontroly stavu výroby mosta 9.11.2015
- príprava mosta a uvedenie do prevádzky
3.11.2015
Video záznam - veµký most

Lávka ponad Podhradský potok bola osadená 15.10.2015
Video záznam z pokladania lávky

Foto: Jozef Matejovič

 

Osadenie nového mosta ponad Podhradský potok - foto: Ing. Januąek S.
 
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»

 

Doplnené foto: Jozef Matejovič
 
most Siho»
most Siho»
most Siho»

 

Kontrolný deň vo firme Hydroservice s.r.o. Zlaté Moravce

Dňa 9. 11. 2015 bol vykonaný kontrolný deň u dodávateµa stavby "Most a lávka ponad Podhradský potok" kde za prítomnosti primátora mesta Ing. Daąku © a vedúceho odd. výstavby a ľivotného prostredia Ing. Januąka S. a konateµom firmy p. Kusekom M. bol skontrolovaný stav výroby mostu. Posledné úpravy náter mostu a následne preprava na miesto určenia Ilava dňa 11.11. 2015.

Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»
 
 
Fotogaléria: Ing. S. Januąek
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»
 
doplnené foto z prípravy mosta 3.11.2015
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»
Lávka Siho»

Predchádzajúce aktuality