Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Na dobré rozhodnutia nie je nikdy neskoro.

Dátum: 29.03.2012 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (1)

Študujte na Detašovanom pracovisku MTF STU v Dubnici.

Podľa najnovšieho rankingu svetových univerzít "Webometrics Ranking of World Universities" sa umiestnila Slovenská technická univerzita medzi prvými 500 univerzitami na svete. Jednou z jej fakúlt je Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, ktorá má dlhé roky svoje Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom. V súčasnosti sa dá na ňom študovať prvý ročník bakalárskeho štúdia. Ďalšie ročníky potom študenti absolvujú v Trnave.

Výučba je v dennej forme štúdia prezenčnou alebo kombinovanou metódou (vhodná pre zamestnaných), kde je možnosť študovať viacero akreditovaných študijných programov:

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Priemyselné manažérstvo
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Personálna práca v priemyselnom podniku
 • Počítačová podpora výrobných technológií (len prezenčná forma)
 • Materiálové inžinierstvo
 • Výrobné technológie.

  Bližšie informácie možno nájsť na stránke fakulty: Prijímanie uchádzačov na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v ak. roku 2012/2013. Termín podania prihlášok je do 31.3.2012 elektronicky na stránke fakulty. Každoročne je však aj druhé kolo, ktoré býva obvykle vyhlásené začiatkom júla, takže kto ešte nebol rozhodnutý, môže sa prihlásiť.

  Okrem úspory nákladov prináša štúdium na Detašovanom pracovisku aj ďalšie výhody vyplývajúce z toho, že študent zostáva v kruhu rodiny a priateľov a prechod na vysokoškolské štúdium v užšom kontakte so skúsenými učiteľmi je plynulejší. Pre študentov je dôležité aj to, že počet nezamestnaných absolventov z STU patrí v porovnaní s ostatnými vysokými školami medzi najmenšie. Ako sa píše napr. v Pravde (20.9.2011) - "Technici si dnes nájdu prácu najľahšie". Už v súčasnosti je v priemysle nedostatok technikov a dopyt po nich bude narastať. Možno teda očakávať, že aj platy absolventov technického zamerania sa v najbližšom období zvýšia.

  Sv

Predchádzajúce aktuality