Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Na Sihoti pribudne ďalší chodník

Dátum: 01.07.2014 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (4)

Občanom na Sihoti ešte v tomto roku pribudne ďalší chodník o celkovej ploche cca 411 m2 na parcelách č. 2507/24, 1360/1 a 2081/113


Na Sihoti pribudne ďalší chodník


Miestna akčná skupina Vršatec v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlásila Výzvu č. 35/PRV/MAS 47   na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), Opatrenie 3.1.1 /3.4.2/ Obnova a rozvoj obcí - Dobudovanie infraštruktúry.

S potešením môžeme oznámiť občanom mesta, že dňa 30.6. 2014 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Mestom Ilava.

Občanom na Sihoti teda ešte v tomto roku pribudne ďalší chodník o celkovej ploche cca 411 m2 na parcelách č. 2507/24, 1360/1 a 2081/113. Celková hodnota diela predstavuje sumu 26 438,95.- Euro vrátane DPH. Pôdohospodárska platobná agentúra nám preplatí 9 968,34.-Euro bez DPH, zbytok hradí mesto. Realizátorom stavby bude firma OPEN z Nitrianskeho Pravna.

Ľubomír Turcer

 

Foto:

Sihot
Sihot
Sihot
Sihot
Sihot
Sihot


MAS Sihoť chodníkyMAS Sihoť chodníky


Doplnené 5.9.2014

Potoky

 

Predchádzajúce aktuality