Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Nová Centrálna mestská zóna

Dátum: 31.05.2010 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (7)

Mesto obdržalo zmluvy od MV a RR na realizáciu CMZ.


31. mája obdržalo mesto Ilava poštou z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmet plnenia "REKONŠTRUKCIA PARKU A KOMUNIKÁCIÍ CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY V ILAVE". Účelom zmluvy je spolufinacovanie schváleného projektu prijímateľa, mesta Ilava. Týmto máme za sebou ďaľší krok a približujeme sa k začatiu realizácie projektu. To bude možné po kontrole a odsúhlasení verejného obstarania na uvedený projekt.

z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR sme už pred časom obdržali Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre náš projekt „Rekonštrukcia parku a komunikácií centrálnej mestskej zóny v Ilave", ktorý sme podali dňa 23.7.2009 na základe výzvy z ministerstva, ako ďalšiu zo žiadostí na nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Žiadosť bola podaná v rámci Výzvy ROP pre opatrenie 4.1. a Regenerácia sídel - samostatne orientované projekty.

Cieľ projektu sleduje zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta, zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev, ako aj dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta a zatraktívnenie centrálnej mestskej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Realizáciou projektu a revitalizáciou CMZ sa vytvorí kvalitnejší a bezpečnejší priestor pre stretávanie sa ľudí a uskutočňovanie verejných podujatí. Odstránením bariér pre imobilných občanov sa sprístupní zóna väčšiemu počtu ľudí. Osadenie nových prvkov drobnej architektúry a výsadba zelene dá verejnosti nové možnosti pre oddych a relax. V rámci projektu budú vybudované nové a rekonštruované spevnené plochy, výstavba parkovacích miest,výstavba nových verejných osvetlení, rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov, rekonštrukcia miestnych komunikácií, sadové úpravy. Projekt bude realizovaný od priestorov Mestskej veže cez Ružovú ulicu smerom ku kostolu a zahŕňa aj priestor spodného parku pri kostole.

Celkové výdavky projektu sú vo výške 766.745,53,- € (cca 23,000.000,-SK), z čoho NFP(95%) vo výške 728.408,-€ (21,852.000,-SK). Spoluúčasť mesta vo výške 5% 38,337,-(cca 1,150.000,-Sk).

Projekt je teda schválený a pripravený na realizáciu v termínoch 04/2010 - 09/2010.

 

Príloha

 

 

Ing. Štefan Daško

primátorFotografie

Rozhodnutie MV a RR SR

Rozhodnutie MV a RR SR

cmz

cmz

Okolie Mestskej veže

Okolie Mestskej veže

Predchádzajúce aktuality