Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Nová mostová váha

Dátum: 25.08.2017 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (0)

Oddelenie technických služieb má nainštalovanú novú mostovú oceľovú váhu, ktorá bude slúžiť na váženie separovaného odpadu

OZNAM!

Mesto Ilava - Oddelenie technických služieb prijme do trvalého pracovného pomeru ZÁHRADNÍKA/ČKU. Výučný list v odbore a viacročná prax výhodou. Tel. kontakt: 0905 932 342


Novovybudovaná váha na zbernom dvore oddelenia technických služieb


Zákon č. 79/2015, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016 priniesol zmeny v právnej úprave drobných stavebných odpadov (DSO). Podľa § 81 ods. 20 tohto zákona je mesto povinné zaviesť množstvový zber DSO. Nakoľko naše mesto na zbernom dvore nebolo vybavené váhou, vznikal problém presného určenia množstva DSO a následne vyčíslenia poplatku, ktorý mal občan zaplatiť (0,035 €/kg).

Z dôvodu predchádzania týchto problémov, mesto pristúpilo k vysúťaženiu a realizácii osadenia mostovej zapustenej oceľovej váhy s rozmermi 7 x 3 m.

Váha je uložená na tenzometrických snímačoch odolných voči prachu a vode, vybavené voči atmosférickým výbojom. Vyhodnocovacia jednotka je SMART-ABS. Rozsah váživosti do 20 000kg umožňuje vážiť plne naložené vozidlá na zber komunálneho resp. separovaného odpadu. Software nainštalovaný na obslužnom PC umožňuje spracovanie a archivovanie zistených a zadaných dát vrátane tlače vážnych dokladov s vygenerovanou cenou za odvážené množstvo DSO.

Ing. Jozef Toman - vedúci oddelenia technických služieb


Predchádzajúce aktuality