Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Nová výzva v dotačnom systéme Obnovme si svoj dom

Dátum: 01.03.2017 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (0)

Informujeme o Výzve na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Program Obnovme si svoj dom je súčasťou dotačného systému ministerstva kultúry. Jeho cieľom je podpora ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.


Nová výzva v dotačnom systéme Obnovme si svoj domMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Dotácie budú poskytované v rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom v novom podprograme 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. 

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, vyššie územné celky a rozpočtové alebo príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, registrované cirkvi (aj katolícka) alebo náboženské spoločnosti, vysoké školy, Matica slovenská, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a fyzické osoby. 

Žiadatelia môžu žiadať o podporu na komplexnú rekonštrukciu pamiatok zapísaných v Zozname NKP  s prioritou ochrany a obnovy, ktorý vznikol v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné NKP, ktoré vyžadujú prioritu pri obnove vzhľadom na ich význam a stavebno-technický stav.

Maximálna možná suma, ktorá môže byť jednému projektu pridelená je 950 000 eur, minimálna výška spolufinancovania projektu je 5 % z celkového rozpočtu projektu. Celé znenie výzvy ako aj podrobné informácie pre žiadateľa si môžete stiahnuť TU.

http://www.culture.gov.sk/vdoc/784/obnovme-si-svoj-dom-2017-podprogram-16-2ac.html 

 

Vyplnené žiadosti je potrebné doručiť do 18.apríla 2017 (vrátane) na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
odbor projektového riadenia
Námestie SNP č. 33
813 31  Bratislava

(obálku je potrebné označiť číslom a názvom programu a podprogramu).

Program Obnovme si svoj dom je súčasťou dotačného systému ministerstva kultúry. Jeho cieľom je podpora ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva. V rámci programu bolo doteraz 5 podprogramov, z ktorých najviac využívaný je podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. Rozpočet programu Obnovme si svoj dom bol výrazne navýšený, v roku 2017 predstavuje viac než 12 miliónov eur.

 

referát styku s médiami MK SR
Ing. Barbora Macáková 

Regionálna rozvojová agentúra Púchov

 

 

Predchádzajúce aktuality