Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Otvorená hodina biológie

Dátum: 07.03.2010 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (0)

Moderné učebné pomôcky skvalitňujú a spestrujú hodinu.

V stredu 3. marca 2009 sa o 14:00 v priestoroch ZŠ Medňanská uskutočnila otvorená hodina Biológie v 5. ročníku s cieľom prezentovať využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese na ZŠ. Vyučovaciu hodinu odučila Ing. Katarína Hulínková.

Prítomných hostí - členov Rady školy, Rady rodičov, rodičov žiakov 5.B triedy a pedagogických zamestnancov školy privítala riaditeľka ZŠ Medňanská Mgr. Oľga Ďurechová, ktorá začala svoj príhovor zamyslením sa nad tým, že žijeme v dobe výrazného rozvoja informačno - komunikačných technológií , ktoré predstavujú pre deti nesmierne bohatý zdroj zaujímavých informácií zo všetkých oblastí života. Škola, ak chce zaujať, musí držať krok s dobou a zavádzať do vyučovacieho procesy inovatívne a netradičné formy a metódy práce. To umožňuje aj interaktívna tabuľa, prostredníctvom ktorej možno výrazným spôsobom spestriť vyučovacie hodiny.

V úvode hodiny pani učiteľka Hulínková vyjadrila presvedčenie, že hodina sa stane po všetkých stránkach zaujímavejšou, keďže interaktívnou tabuľou sa tradičné metódy výučby spájajú s modernými informačnými technológiami.

Hodina biológie bola venovaná „Bezstavovcom". Hodina sa vyznačovala vysokou aktivitou žiakov, pani učiteľka pomocou množstva obrázkov vrátane krátkeho videa a cielene pripravených cvičení stimulovala žiakov k aktívnej činnosti počas celých 45 minút. Bolo evidentné, že žiaci sa nenudia a práca na hodine ich plne zaujala. Hodina bola dôkazom, že spojením pedagogického majstrovstva učiteľa s využitím moderných technológií je možné naplniť myšlienku J.A.Komenského:

,,Škola nesmie byť miestom sĺz, bludišťom a robotárňou, ale hrou, hostinou a radosťou."

Po hodine pani riaditeľka poďakovala deťom aj pani učiteľke Hulínkovej za prípravu a realizáciu otvorenej hodiny a vyjadrila presvedčenie, že toto podujatie nebolo posledné pretože zámerom vedenia školy je aj v budúcnosti umožniť ,, nazrieť do svojej kuchyne" nielen laickej ale aj odbornej verejnosti.


mt, odu


Predchádzajúce aktuality