Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

"Ovocie a zelenina do škôl"

Dátum: 27.05.2011 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (0)

Materská škola v Ilave v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

 

Deti, zamestnanci a rodičia z materskej školy v Ilave aktívne spolupracujú s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici na realizácii „Programu ovocie a zelenina do škôl“.  Všeobecným cieľom tohto programu je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, vplývať na zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať chorobám z nadhmotnosti a obezity.

Špecifickým cieľom programu je

-          zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského veku

-          naučiť deti a ich rodičov pravidelne konzumovať ovocie a zeleninu

-          pravidelne vzdelávať deti o dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny pre ich zdravie

-          naučiť dôverovať ovociu a zelenine vypestovanému na Slovensku

-          vysvetliť postupy pri pestovaní, realizovať návštevy v sadoch (vysvetliť, čo znamená ekologické pestovanie a čo je integrované pestovanie)

-          podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

-           uplatňovaním  programu pôsobiť a znížiť výskyt obezity u detí

Dieťa nie je zmenšený dospelý! Mnoho rodičov vychádza z predpokladu, že to, čo je dobré pre dospelý organizmus, je dobré aj pre ten detský. Dieťa však vzhľadom na rýchly rast a vývoj potrebuje inú skladbu výživových látok. V strave deťom rozhodne nesmie chýbať mlieko , mliečne výrobky, odporúča sa striedať mäso z hydiny s chudým hovädzím mäsom. Denne by malo dieťa zjesť 3-4 porcie ovocia a 3-4 porcie zeleniny. Aj rozloženie stravy počas dňa je veľmi dôležité pre zdravý  telesný a duševný vývoj dieťaťa. Strava by mala byť rozvrhnutá tak, aby v dopoludňajších hodinách, v čase keď dieťa získava počas výchovno – vzdelávacích činností nové informácie malo dostatok energie a živín. Strava sa nesmie hromadiť v popoludňajších a večerných hodinách, lebo to môže viesť k obezite a tráviacim ťažkostiam. Vstupný monitor sa realizoval v našej MŠ v mesiacoch október a november 2010. Rodičia detí vyplnili dotazníky, v ktorých   jednotlivé otázky boli zamerané na stravovacie návyky detí a na dodržiavanie zdravého životného štýlu. Monitorovanie realizovali  pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici.                                                                                                                  

Našu materskú školu pravidelne navštevuje MUDr. Hlušková  Daniela. Po zbere vstupných dotazníkov nasledovala druhá fáza programu – tematické týždne venované ovociu a zelenine, prevencii obezity, zdravému životnému štýlu. MUDr. Hlušková  si v spolupráci s učiteľkami pripravila rôzne edukačné aktivity zamerané na zdravú výživu, zdravý životný štýl , potrebu pravidelného čistenia zúbkov, pravidelného pohybu. Teta Danka – ako deti MUDr. Hluškovú volajú- poučnými rozprávkami vysvetlila deťom prečo vlka boleli zúbky a šušlal, čo sa stalo medvedíkovi, maškrtnej veveričke a lakomému sysľovi.

Ciele tohto programu sú si v mnohom podobné  s cieľmi Školského vzdelávacieho programu našej materskej školy. Preto pristupujeme k ich plneniu aktívne a zodpovedne.

Posledná fáza projektu sa uskutoční  koncom novembra 2011. Výstupné monitorovanie bude slúžiť na hodnotenie dopadu edukácie a meranie účinnosti programu u detí a ich rodičov.

-jh-

Predchádzajúce aktuality