Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznam TSM

Dátum: 08.03.2010 | Rubrika: Životné prostredie | Komentáre (0)

Rozpis rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov a informácie o zbere odpadu s obsahom škodlivín, železa, papiera a textilu.

TSM Ilava oznamujú občanom, že rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na zber veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu z domácností bude nasledovné:

I. etapa Ilava - Skala: 10. 3. - 15. 3. 2010
Otoč, PD, Garáže, Zberné suroviny. Radovka, Pivovarská /obchod Jednota COOP/

II. etapa Ilava: 17. 3. - 22. 3. 2010
Ulice - Kukučínova / kotolňa + OSP /, Medňanská /dvor + MŠ/, Jesenského

III. etapa - Ilava: 24. 3. - 29. 3. 2010
Sídlisko Štúrova, Štefánikova, Sihoť /SEVAK, bytovka 239, 250, pri železničnom podjazde/

IV. etapa - Ilava - Klobušice: 7. 4. - 12. 4. 2010
Hlavná cesta, Okružná, Betlehemská, Zámocká

Zakazuje sa do veľkoobjemových kontajnerov ukladať biologický odpad - konáre, pohrabané lístie, tráva a pod.

Zber odpadu s obsahom škodlivín, železa, papiera a textilu sa uskutoční dňa 6. 4. 2010
Jedná sa o nasledovný odpad:
- autobatérie
- monočlánky /suché, galvanické články/
- ortuťové žiarivky
- staré alebo nepoužité farby a ich obaly
- staré alebo nepoužité lepidlá, laky, rozpúšťadlá a ich
obaly
- prostriedky na ochranu rastlín proti chorobám,
škodcom, burine, ako aj ich obaly
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky /napr. staré chladničky/
- vyradené elektronické zariadenia /počítače, televízory,
rádiá/
- železo, starý textil, koberce, pneumatiky
Žiadame Vás, aby ste uvedené odpady ponechávali v pôvodných obaloch, v ktorých boli zakúpené a umiestnili ich do plastového vreca, alebo igelitovej tašky a tieto vyložili dňa 6. 4. 2010 pri vchodoch bydliska.

Lieky a liečivá odovzdajte v lekárni na území mesta Ilava.

Občania, ktorí sa nemôžu zúčastniť tohto zberu, môžu uvedené komodity odovzdávať na zbernom dvore v areáli TSM v pracovných dňoch počas celého roku v dobe od
6,00 - 13,00 hod.

Veríme, že s Vašou pomocou sa nám podarí vyzbierať čo najväčšie množstvo odpadu.

Predchádzajúce aktuality