Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Podanie ďalšieho europrojektu

Dátum: 23.07.2009 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (7)

Šanca pre rekonštrukciu Centrálnej mestskej zóny. Doplnené o prehľadný plán rekonštrukcie.

Dňa 23.7.2009 mesto Ilava podalo ďaľšiu zo žiadostí na nenávratný finančný príspevok z eurofondov.Žiadosť je podaná v rámci Výzvy ROP pre opatrenie 4.1. a Regenerácia sídel - samostatne orientované projekty. Názov projektu je " REKONŠTRUKCIA PARKU A KOMUNIKÁCIÍ CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY V ILAVE ". Cieľ projektu sleduje zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta, zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev ako aj dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta a zatraktívnenie centrálnej mestskej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta.Realizáciou projektu a revitalizáciou CMZ sa vytvorí kvalitnejší a bezpečnejší priestor pre stretávanie sa ľudí a uskutočňovanie verejných podujatí.Odstránením bariér pre imobilných občanov sa sprístupní zóna vačšiemu počtu ľudí.Osadenie nových prvkov drobnej architektúry a výsadba zelene dá verejnosti nové možnosti pre oddych a relax.V rámci projektu budú vybudované nové a rekonštruované spevnené plochy, výstavba parkovacích miest,výstavba nových verejných osvetlení, rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov, rekonštrukcia miestnych komunikácií, sadové úpravy.Projekt by bol realizovaný od priestorov Mestskej veže cez Ružovú ulicu smerom ku kostolu a zahŕňa aj priestor spodného parku pri kostole.V prípade schválenia žiadosti je predpokladaný termín začatia, realizácie a dokončenia v termínoch 04/2010 - 09/2010.

Celkové výdavky projektu sú vo výške 766.745,53,- EUR (cca 23,000.000,-SK), z čoho NFP(95%) vo výške 728.408,-EUR(21,852.000,-SK).Spoluúčasť mesta vo výške 5% 38,337,-EUR(cca 1,150.000,-Sk).Žiadosť a projekt bol pri odovzdávaní príslušnými pracovníkmi prekontrolovaný či má všetky náležitosti a bol prijatý bez výhrad.

Ing. Štefan Daško

primátor

 

Príloha

 

 

 

 

Predchádzajúce aktuality