Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Podvažie má 540 rokov

Dátum: 28.01.2013 | Rubrika: Kultúra | Komentáre (1)

V roku 2013 si Podvažie - dnes miestna časť obce Pruské pripomína 2 jubileá.

Podvažie si pripomína 540 rokov


V roku 2013 si Podvažie - dnes miestna časť obce Pruské pripomína svoje 2 jubileá. Výročie 540 rokov od svojej prvej písomnej zmienky a 200 rokov od katastrofálnej povodne-zničenia starej dediny. Zaujímavosťou je, že dnešná mestká štvrť Sihoť leží vlastne v chotári starej dediny, takže je to zároveň aj 540 rokov písomne doloženého kultúrneho osídlenia na dnešnej Sihoti.

Jozef Trenčan


Najbližším susedom Váhu bolo oddávna Podvažie, ktorého história prezrádza, že pôvodne ležalo juhozápadne pod Ilavou, kde sa miestu blízko obytnej štvrte Sihot' podnes vraví "Staré Podvažie". Až tisícročná augustová povodeň v roku 1813 odniesla všetky domy a jeho obyvatelia ostali bez prístrešia.

Nakoľko rieka si vybrala nové koryto, gróf Kiinigsegg im vyčlenil miesto na pravom brehu s podmienkou že tam bude len jedna ulica aby nestratil veľa pôdy. To už je tá novšia história zrodu terajšej obce ktorá dnes tvorí súčasť Pruského. Za minulých čias nebolo ľahké dostať sa z jedného brehu rieky na druhý, lebo Váh rozdeľoval Považie na dve časti. Najbližšie mosty boli v Trenčíne a potom až v Púchove. Rieka často menila koryto a vylievala sa pri povodniach na okolité polia a lúky.

Váh vyplňal široké údolie od Ilavy až po Pruské pokiaľ nebol regulovaný ako ho poznáme dnes. Prievoz ktorý Podvažania obstarávali kompou, slúžil na prepravu ľudí, tovaru a dobytka. Rieka tiež často po povodniach vytvorila bočné ramená, čo znamenalo novú prekážku. Cestujúcich museli prievozníci prenášat' na chrbte cez plytčiny, ale tí ťažší museli prebrodiť sami. Kompa slúžila až do postavenia prvého
provizórneho železného mosta po 2. svetovej vojne.

V monografii mesta Ilava sa píše, že od roku 1473 malo mestečko dvoch zemepánov. Zemepán Ilavy Blažej Magyar adoptoval svojho zat'a Pavla Kinizsiho a ešte za svojho života mu dal polovicu svojich majetkov čo odobril aj kráľ Matej Korvín. V kráľovskej listine - Matejovom mandáte z 26. Januára 1473 sa Podvažie {Podwase) spomína ako samostatná obec príslušná k Ilavskému panstvu, dovtedy nikdy nespomínaná. Listina sa nachádza v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti pod archívnym číslom DL 17418.

Podrobnejšie v dokumente:
Podvažie - jubilant od Váhu - leták J. Trenčana

Výpisky z monografie mesta

Porovnanie staré mapy a aktuálne mapy:

http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html

Vojenské historické mapy: Vojenské mapovanie I 1764-1787
http://geo.enviroportal.sk/services/?id=4

II. vojenské mapovanie 1810-1869
http://geo.enviroportal.sk/services/?id=5

Vojenské mapovanie III 1875-1884
http://geo.enviroportal.sk/services/?id=6

Zaujímavé sú tiež linky o povodniach:

https://asterix.signaly.cz/1004/jak- | vypadala- | povoden-v
http://okal.blog.sme.sk/c/231449/Povodne.html
http://www.svp.sk/svp/default.asp? | id=32&mnu=10
http://www.fyzickageografia.sk/geovedy/texty/trizna.pdf
http://www.drahovce.com/historia_obce.html
http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/spravy/region/horna-streda-pre-zaplav

Záplavy na Liptove v roku1813:


http://www.speleork.sk/sk/oss-ruzomberok/historia/110-katastofalna-zaplava-n


V priloženom odbornom časopise Meteo je rozbor poveternostnej situácie v roku 1813

K nahliadnutiu kliknite tu

-mpu-

 

 

Predchádzajúce aktuality