Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Potvrdenie o prijatí Žiadosti o NFP

Dátum: 21.03.2011 | Rubrika: TABULA | Komentáre (10)

MAS Vršatec potvrdzuje prijatie žiadosti o NFP na Rekonštrukciu detského ihriska Ilava Sihoť


Výzva č.: 05., zo dňa: 18.12.2010

Potvrdenie o prijatí
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pridelení kódu projektu


Potvrdzujeme Vám, že sme v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 prijali Vašu
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -
2013 v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie
osi 3 (uveďte názov opatrenia) 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, implementované prostredníctvom osi 4 Leader,
dňa 21.3.2011 o 10.00 hod

Názov projektu: Rekonštrukcia detského ihriska Ilava Sihoť
Predkladateľ projektu: Mesto Ilava

bližšie v priloženom dokumente:

Súvisiace dokumenty:

Predchádzajúce aktuality