Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Vaše názory k článku Pozvanie ilavských kandidátov na primátora do RTVS-SR-rádio Regina na diskusiu

príspevky sú zoradené od najstarších (zmeniť)

[1] no toto - 21.10.2014 14:59 - odpovedať
Tak toto je ťah Vikrora W. kandidáta na primátora lebo pán generálny RTVS je mu rodina takže určite takto bude vedená aj diskusia moderátorom aby V.W. potopil protivníkov. Dajte si pozor pán Daško a Čiernik toto bude poriadna zákerná pasca ako vás verejne zhodiť tesne pred voľbami!

[2] Dana - 22.10.2014 17:53 - odpovedať
Mám taký pocit že verejne sa zhodili iba kandidáti čo prisľúbili účasť a neprišli. či????

[3] Katarína Mináriková - 22.10.2014 18:17 - odpovedať
Dnes o 14:39 hod. bolo z môjho mailu zaslané na tri mailové adresy RTVS oznámenie o mojej neúčasti, kde som sa vyjadrila, že sa diskusie nezúčastním, nakoľko ak by som tak urobila (a ak by tak urobil každý kandidát, ktorý sa nezúčastnil diskusie) porušila by som zákon, ktorý hovorí o skutočnosti, že volebná kampaň začína dňa 29.10.2014 (t.j. 17 dní pred začiatkom volieb) a akékoľvek šírenie volebného programu prostredníctvom masívnych prostriedkov mimo zákonom stanoveného času (volebnej kampane) je ZAKÁZANÉ !!! V mojom maily pre RTVS, ktorý som zasielala pred živým vstupom presne dnes o 14:39 hod. som žiadala o prečítanie oznámenia v živom vstupe a v mojom mene a to, že sa tak nestalo je poskytovanie nekompletných informácií. Ing. Katarína Mináriková

[4] Simona - 22.10.2014 19:52 - odpovedať
No tak to ma teší, že tu niekto dodržiava zákon a vôbec, že je znalý zákona, pretože ostatní kandidáti sa z neúčasti ospravedlnili pracovnou vyťaženosťou. Veľa úspechou vo voľbách pani Inžinierka.

[5] Dana - 22.10.2014 22:03 - odpovedať
Počula som ako moderátor zreteľne povedal "účasť prisľúbili okrem pána Daška dvaja ďalší kandidáti / jedna z toho bola žena... a nakoniec neprišli ..a štyria kandidáti sa ospravedlnili vopred že neprídu"

[6] Dana - 22.10.2014 22:54 - odpovedať
Zo zákona o volbách - dnešná spravodajská relácia na Rádiu Regina podľa par. 30 bodu 7 tohto zákona NEporušila volebné moratórium....... zákony musíte čítať pozorne
§ 30
Volebná kampaň
(1) Volebná kampaň (ďalej len „kampaň“) je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov, zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta, vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania podľa odseku 4, hromadných informačných prostriedkov,5aa) plagátov alebo iných nosičov informácií.
(2) Kampaň sa začína 17 dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.
(3) V čase kampane má politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom a k službám územnej samosprávy zameraným na podporu alebo na prospech ich volebnej kampane.
(4) Slovenský rozhlas,5b) Slovenská televízia5ba) a vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie (ďalej len „vysielateľ s licenciou“),5bb) môžu vyhradiť na kampaň najviac po 30 minút vysielacieho času pre politickú stranu a nezávislého kandidáta, spolu však najviac 5 hodín vysielacieho času. Zodpovednosť za obsah relácií vysielaných v rámci kampane počas určeného času majú politické strany a nezávislí kandidáti. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou zabezpečia zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platenú politickú reklamu.5bc)
(5) Náklady na kampaň v rozhlasovom a televíznom vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vysielateľa s licenciou uhrádzajú politické strany a nezávislí kandidáti. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielatelia s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky politické strany a nezávislých kandidátov rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(6) Kampaň je zakázané vysielať v časoch, ktoré sú v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradené reklame, alebo využívať rozhlasovú a televíznu reklamu na kampaň.
(7) Za kampaň sa nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických relácií, ak sa realizujú spôsobom a za okolností ako v čase mimo kampane a sú v súlade s programovou službou.5bd) Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielatelia s licenciou sú povinní zabezpečiť, aby spravodajské a publicistické relácie vysielané počas kampane boli v vyvážené a nestranné.
(8) Vysielanie iných relácií s výnimkou spravodajských a publicistických relácií podľa odseku 7 a tých, ktoré sú venované kampani podľa odseku 4, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo neprospech politickej strany alebo nezávislého kandidáta, je počas kampane zakázané.
(9) Kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát, ktorí sú počas kampane predmetom nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich informácií a vyjadrení v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní alebo v hromadných informačných prostriedkoch, majú právo na odpoveď počas kampane. Toto právo uplatní u vysielateľa5be) alebo u šéfredaktora hromadného informačného prostriedku, ktorý odvysielal alebo uverejnil takúto informáciu alebo vyjadrenie. Vysielateľ alebo šéfredaktor hromadného informačného prostriedku je povinný počas trvania kampane poskytnúť politickej strane alebo nezávislému kandidátovi rovnako hodnotný vysielací čas alebo rovnaký priestor v hromadnom informačnom prostriedku, v akom bola odvysielaná alebo publikovaná predmetná informácia alebo vyjadrenie.
(10) Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas kampane možno len na miestach vyhradených obcou. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov. Miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením.
(11) V čase 48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí, vysielať alebo zverejňovať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom.
(12) Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky možno najneskôr do siedmeho dňa pred dňom volieb.
(13) Členovia volebných komisií a pracovníci odborných útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
(14) Počas volieb je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.
(15) Porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitných predpisov.5bf)

[7] Dana - 22.10.2014 23:07 - odpovedať
A ak si kandidáti pozorne prečítali bod 1 - tak všetci s tými krásnymi farebnými bilbordami v našom meste na ktorých sa spomína že "kandidát/ka na primátora" PORUŠUJÚ zákon!!!!!!!!! Vyvodia z toho voči sebe zodpovednosť???????????????

[8] volič - 22.10.2014 23:34 - odpovedať
Vážená pani Mináriková, máte veľmi pekné billboardy a na nich, ako žena aj veľmi krásny, príťažlivý a očarujúci vzhľad, ktorý celkom určite nemôže nechať žiadneho normálne orientovaného chlapa ľahostajným. Je to nespochybniteľný fakt a nemôže ho vyvrátiť ani žiadna z vašich neprajných a závistlivých kolegýň! Môže byť snáď pre chlapa na meste úžasnejšia predstava, než sexy žena - primátorka, ktorá svojim šarmom už pri vstupe do rokovacej miestnosti usadí väčšinu svojich mužských kolegov na zadok a odsúdi ich do role štatistov?

Krásne, vzrušujúce, no ... neuskutočniteľné! Občania, precitnite! Koniec fikcie, začína realita!

V očiach nerozhodných voličov ste sa ako kandidátka na primátora držali statočne až do 14:39 h dnešného odpoludnia, kedy ste sa rozhodli na posledný okamžik stiahnuť svoj prísľub daný RTVS ohľadom vašej účasti pri spoločnom okrúhlom stole všetkých siedmych ilavských kandidátov na post primátora mesta! Netrpezlivo, no zbytočne sme dnes čakali pri rozhlasových prijímačoch, akými tromfami budete kontrovať sebavedomým, no vierohodne vyzerajúcim argumentom súčasného primátora. Ten svojich voličov v ničom nesklamal a nezostal nič dlžný povesti tvrdého, nekompromisného a rozhodného vládcu mesta. Myslím, že ani vo vzťahu k moderátorovi nie.

Je síce pravdou, že do Bratislavy neprišli ani ďalší štyria kandidáti, na rozdiel od vás im však slúži ku cti, že sa včas aspoň ospravedlnili. Najzarážajúcejšou na tom je skutočnosť, že stratu vlastnej odvahy hádžete na vrub akejsi vašej pochybnej snahy o ochranu zákonnosti vysielania RTVS. Slovenský rozhlas je svojprávnym médiom a za svoje prípadné prehrešky či porušenia zákona zodpovedá výhradne Rade pre vysielanie a retransmisiu, teda správnemu orgánu, ktorý vykonáva dohľad a štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb. Dodržiavanie zákonnosti vysielania tohto mienkotvorného média teda do vašej kompetencie celkom určite nespadá a nikto to od vás ani neočakával. Čo od vás občania Ilavy očakávali bola účasť v relácii a predstavenie vášho volebného programu, prezentovanie názorov, ako si chod a napredovanie nášho mesta v najbližších štyroch rokoch predstavujete. Bohužiaľ, svojich voličov ste nielen sklamali, ale i podviedli. Trpko, zbabelo, pred voľbami a v priamom prenose ...

[9] rodák - 23.10.2014 11:21 - odpovedať
[1] [8] no toto -to čo máš za schizofrenické úvahy?Veď keby to bola pasca ako píšeš tak sa tam asi Wiedermann zúčastní. Nechápem čo tu osočuješ a splietaš konšpiračné teórie?

[10] rodák - 23.10.2014 11:29 - odpovedať
Volič - to je pekná slohová práca ako by to písal pán primátor alebo niekto z MU a tie tvrdé slová o podvode to je iná káva. Čo tak spomenúť tiež podvod pri výstavbe parkoviska na Cilerovej jame o navýšení rozpočtu vzápätí po realizácii o 20%, alebo podvod s parkovacím systémom? -poza chrbát občanov

[11] Tomáš - 23.10.2014 11:42 - odpovedať
Par. 30 ods. 7:"Za kampaň sa nepovažuje vysielanie SPRAVODAJSKÝCH A PUBLICISTICKÝCH RELÁCIÍ, ak sa realizujú spôsobom a za okolností ako v čase mimo kampane..." stretávame sa s takýmito diskusnými reláciami predsa bežne, kedy rôzny funkcionári sú hosťami televízie a rádia a prezentujú stav, problémy a možné riešenia. Avšak keď niekto dostane priestor od redaktora vo forme krátkeho časového úseku, aby sa prihovoril počas neho voličom: "...prečo by ho mali voliť?" Tak to ja považujem za šírenie a prezentovanie osoby - naháňanie hlasov mimo zákonom stanoveného času. To, že sa niekto ROZHODOL nezúčastniť takejto diskusie, či hneď alebo na poslednú chvíľu, to vôbec neznamená, že PODVIEDOL voliča. Mňa by teda ako voliča tým nepodviedol, či by to bol ON alebo ONA. Nie som rozhodnutý, koho pôjdem voliť, ale určite Vás pani Mináriková za nič neodsudzujem (nemám na to dôvod), dokonca Vám prajem veľa úspechov. Prosím, nedajte sa udupať hŕstkou rečí!!!

[12] Ľubomír Turcer - 23.10.2014 14:39 - odpovedať
Vážení spoluobčania, to čo tu spomenula prezývka "rodák" je nepravda. Všetky postupy okolo Cillerovej jamy boli konzultované zdôvodnené a aj rozpočtové zmeny odsúhlasené mestským zastupiteľstvom. Spevnenie terénu bolo v záujme dodržania dlhodobej kvality parkoviska. Tak isto aj príprava parkovacieho systému prebehla transparentne a bola včas zverejnená. Nepodliehajte pravidlu "100 krát lož = pravda. Diskutiujúci bez identity môže napísať čokoľvek. Môže aj urážať a znevažovať prácu iných. Ale nemože Vám zobrať zdravý úsudok. Všetky informácie potvrdzujúce moje tvrdenia sú Vám k dispozícii na MsÚ. Stačí prísť.

[13] primátor - 23.10.2014 14:44 - odpovedať
dnes pravdepodobne o 17:15 hod. ako včera by mala RTVS Slovenský rozhlas rádio Regina pokračovať na včerajší spôsob s debatou s pozvanými kandidátmi na primátora z iného okresného mesta,možno Myjava,nie som si istý.
Kto chce skúste si naladiť,

ing.Štefan Daško primátor mesta Ilava

[14] rodák - 23.10.2014 15:47 - odpovedať
[12] a ako to teda bolo s tým parkoviskom zvyšovala sa v zapätí po dokončení fakturácia alebo nie? ak som to dobre pochopil tak sa vysúťažila najlepšia cena, zrušila sa konkurencia a potom sa potichúčky poľahučky zdvihla konečná cena o 20% aby bolo na kávu a .... A čo sa týka parkovacieho systému aké to bolo transparetné keď už to bolo podané na územné konanie a nevedeli o tom ani poslanci.Tomu hovoríte transparentnosť?

[15] Miroslav Šupák - 24.10.2014 12:01 - odpovedať
pre"dana"
Dôvodom mojej neúčasti na diskusii poriadanej Slovenským rozhlasom bola porucha na mojom aute , krátko pred Bratislavou.Odstraňovanie závady mi trvalo približne 25 min. Do budovy Rozhlasu som prišiel o 17.20./je o tom záznam na vrátnici budovy Rozhlasu/ V tom čase sa diskusia končila. Po skončení relácie som sa osobne ospravedlnil moderátorovi diskusie p.Ctiborovi Michalkovi za moju neúčasť.
Touto cestou sa zároveň ospravedlňujem aj ostatným poslucháčom Rozhlasu.
S pozdravom
M.Šupák

[16] peter - 24.10.2014 12:30 - odpovedať
rodák to si ty Venulo? ahojky cmucik na ličko ;-) sa teda ale riadne báli naši chtiacbyprimátori tej diskusie v rádiu to je strašná dedina tá naša Ilava čo hovoríš? mala by tu častejšie aj telka chodiť

[17] Dana - 24.10.2014 14:14 - odpovedať
Veľmi si vážim odpoveď a stanovisko pána Šupáka. Rozumné vysvetlenie prijme verejnosť oveľa oveľa lepšie ako snahy o akúsi výhovorku na Zákon a snahy o potupu všetkých ostatných kandidátov, ktorý akože nedodržujú zákony. Všetko s úmyslom aby kandidátka vyzerala fundovane a rozumne. To sa teraz akosi nepodarilo...........

[18] Petra - 24.10.2014 14:51 - odpovedať
Danka, Vy ste Ilavanka??

[19] mas-ka - 24.10.2014 18:50 - odpovedať
V stredu popoludní v DK Ilava mali možnosť občania mesta sa vyjadriť k plánu rozvoja nášho mesta na najbližšie obdobie. Našich kompetentných z MsÚ z odboru výstavby, kanditátov na primátora alebo aj pani Podhradskú alias občianku2 to vôbec nezujímalo keďže sa tejto akcie zúčastnilo spolu 3ks obyvateľov - hamba preveliká. Kde sa potom chcete vyjadriť čo a ako by sa malo vážení a milí lenivý a hnilí poslanci, kandidáti na poslancov a primátora, pracovníci samosprávy a aj vy občianka2?

[20] Janušek - 24.10.2014 19:33 - odpovedať
[19] mas-ka nebolo to v stredu ale v utorok pracovnici úradu aj s poslancami mali poradu zastupiteľstva.

[21] okresný ilaz - 24.10.2014 21:28 - odpovedať
tak toto stojí za kuk

https://www.facebook.com/135137519855889/photos/a.729758270393808.1073741951.135137519855889/740784579291177/?type=1&theater

:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

[22] Rado - 25.10.2014 08:55 - odpovedať
V mene všetkých občanov nášho mesta sa pracovníkom mikroregiónu Mas Vršatec hlboko ospravedlňujem. Strávili tu v Ilave celé popoludnie pripravovali techniku , agendu a švédske stoly s množstvom kávy v termoskách, bohužiaľ veľmi nás to mrzí. Bohužiaľ nemáme v Ilave na Vás v Súči. Mali by po tomto padať hlavy na úrade ešte do volieb a nový zvolený primátor by mal urobiť výberové konania na všetky pozície na úrade a vybrať ľudí ktorí sa aktívne zapájajú do diania v meste. Možno občania zo Súče by naše mesto viedli oveľa lepšie.
Zúčastneným občanom na tvorbe plánu rozvoja mesta navrhujem aby im boli odpustené dane a poplatky za kalendárny rok. Hlavne pán Tomana je vytrvalý účastník rôznych aktivít aj keď má už zdravotné problémy.
Ešte raz, hlboko veľmi hlboko ma to mrzí a posielam do Mas ospravedlnenie.

[23] Simona - 25.10.2014 09:35 - odpovedať
Neviem čo tu stále riešite ten zákon, je to tak a hotovo. Ak ste počúvali verejnú diskusiu s Myjavou, boli tam úplne inak formulované otázky, no v tom je ten podstatný rozdiel. Bilboardy sú tu na to, aby nimi kandidáti dali na vedomie, že sú registrovaní a nie na presadzovanie svojho volebného programu. Veď už hádam vydržíte tých pár dní, budete mať možnosť vytvoriť si obraz o každom jednom kandidátovi, či vôbec vie " o čom je reč "... A ešte k tej kandidátke, asi niekto vďaka nej nemôže spávať, ako, niekto má problém s tým, že je to žena, naviac krásna, vzdelaná a múdra.

[24] občan - 25.10.2014 13:58 - odpovedať
[18] Myslíte D. Gáborovú?

[25] Ela - 26.10.2014 15:23 - odpovedať
Pán Čiernik pozerám máte vo Vašom programe

...vybudovať železničný podchod Klobušice

Zasadiť sa o zmenu železničného grafikonu - aby opäť v Ilave zastavovali vlaky.

Pripomienky k rekonštrukcii železnice bolo treba doručiť ŽSR ešte v roku 2002 to ste boli akurát vtedy primátorom. Prečo sa vtedy nepripomienkoval podchod alebo nadjazd v Klobušiciach? Po rekonštrukcii železničnej stanice v Ilave už tu nebudú stáť rýchliky lebo sa tu zrealizovali len krátke peróny pre zastavovanie typu vlaku osobný vlak. Na zastavovanie vlaku kategórie rýchlik treba dlhšie nástupištia. Prečo mesto Ilava nedalo v roku 2002 takúto pripomienku k vlakom a k územnému povoľovaniu, ste spali na úrade vtedy tvrdým spánkom? Prajem Vám aby železnice povolili spraviť podchod v Klobušiciach a aby stáli všetky rýchliky v Ilave. No a to nočné osvetlenie železnice v Ilave , keby tie lampy rovnomerne rozmiestnili po celom meste ani by Ilava nepotrebovala nočné osvetlenie, kolko sa tam zbytočne svieti celú noc.
Keď to vybavíte pojdeme celá rodina voliť Vás za prvého muža v Ilavienke.

[26] Volič - 29.10.2014 15:16 - odpovedať
Vážení kandidáti už možno podľa zákona agitovať pred voľbami, tak šup sem s Vašimi volebnými programami a názormi. Nevieme sa už dočkať! Radi by sme nejaké teplé slová čítali aj od kandidátov na poslancov - tri dva jedna štart! Idééééš!

[27] KtmdQdlU9g5 - 21.12.2014 08:22 - odpovedať
Gosh, I wish I would have had that inrtomafion earlier!

Pridajte komentár


(odpíšte text z obrázku, prosím)

Píšte len text, Vaše riadkovanie bude zachované. Z HTML značiek sú povolené len <strong> a <em>, odkaz na URL sa pridá automaticky.