Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Práce na novom parkovisku začali

Dátum: 01.07.2014 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (1)

Občania ul. Kukučínová získajú vybudovaním parkoviska 72 parkovacích miest
- doplnenie informácie o elektronickej aukcii


Práce na novom parkovisku začali

 

Po verejnej súťaži v ktorej súťažilo osem stavebných firiem v elektronickej aukcii bolo stavenisko odovzdané úspešnej  firme Ing. Peter Ošvát-OPEN Nitrianské Pravno. Zmluvná cena za dielo predstavuje 105 632,. € s DPH. Vybudovaním parkoviska o kapacite 72 parkovacích miest získajú občania ul. Kukučínová dostatok  parkovacích miest. Predpokladaná doba výstavby  dva mesiace.

 

Elektronická aukcia na stavbu parkoviska ul. Kukučínová

 Začiatok verejnej súťaže bol oficiálne spustený dňa 28. 3. 2014 zverejnením oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania č. 04416-WYP na podlimitnú zákazku „Parkovisko Cilerová jama v Ilave“ . V stanovenej lehote predložilo 10 uchádzačov svoje ponuky dvaja nesplnili podmienky súťaže a boli z procesu verejného obstarávania vylúčení.  Elektronická aukcia sa uskutočnila dňa 15. 5. 2014 o 13:30 hodine v zasadačke MsÚ Ilava za účasti členov komisie, poslancov za mestskú časť Stred Hujovej Ľ., Haasovej L. a poslanca za mestskú časť Klobušice Milana Porubčana.  V aukcii  súťažilo osem firiem z ktorých uspel uchádzač Ing. Peter Ošvát – OPEN, Nitrianské Pravno s najnižšou  cenou 105 632,-€ s DPH.  S  víťazom  bola podpísaná zmluva o dielo a v súčasnej dobe prebieha realizácia prác. Proces verejného obstarávania  zabezpečovala fi. ELAUK s.r.o. Košice  Ing. Vozár Imrich. Uvádzam porovnanie projektovej ceny s DPH a ceny po e-aukcii s vyčíslenou úsporou:

Cena podľa projektu ..........................................184 454,90€ s DPH
Najnižšia vstupná cena pred začatím aukcie:165 231,46€ s DPH
Cena najnižšia po ukončení aukcie ......................105 632,00€ s DPH
Úspora .............................................................  59 599,46€ s DPH
čo je 36,07% oproti najnižšej vstupnej cene pred začatím aukcie

 

Vypracoval: Ing. Stanislav Janušek

V Ilave dňa 9. 6. 2014-06-09


Foto:

Cillerova jamaCillerova jama
  
Cillerova jamaCillerova jama
  
Cillerova jamaCillerova jama
  
Cillerova jamaCillerova jama
Cillerova jamaCillerova jama
Cillerova jamaCillerova jama
Cillerova jamaCillerova jama
Cillerova jamaCillerova jama
Cillerova jamaCillerova jama
Cillerova jamaCillerova jama

 

Predchádzajúce aktuality