Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Prečo Ilavské pamätihodnosti?

Dátum: 14.06.2012 | Rubrika: Kultúra | Komentáre (2)

Naše mesto začalo spoluprácu s Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne.

Kultúrne pamiatky nášho mesta eviduje Krajský pamiatkový úrad so sídlom v Trenčíne vo svojom zozname.

Nie je to však kompletný súpis ilavských pamiatok - pamätihodností. Uveďme ako príklad budovu mestského múzea, mestskej veže, ktoré dodnes nie sú evidované ani ako len kultúrne pamiatky. Súpis Ilavských pamätihodností si dáva za cieľ zozbierať dosiaľ jestvujúce kultúrne pamiatky a neevidované pamiatky a pamätihodnosti pod jednu strechu. Metodicky bude naše snaženie usmerňované v spolupráci s KPU Trenčín.

V rámci tohto zoznamu nebudeme prihliadať len na stavebné pamiatky. Jeho súčasťou budú napríklad knihy, rukopisy, ktoré vznikli, alebo sa iným spôsobom viažu k Ilave, ale aj významné osobnosti, historické medzníky, ktoré ovplyvnili smerovanie nášho mesta et cetera.

Preto chceme prizvať k tejto iniciatíve aj širokú verejnosť, ktorá tak môže napomôcť k tomu, aby bol tento zoznam čo najkompletnejším zhmotnením toho, čo naše mesto dotvára aj po stránke kultúrnych pamiatok a iných, nemenej dôležitých pamätihodností.

Miro Toman

Predchádzajúce aktuality