PreskoŔi╗ na obsah
ENGLISH INFO
Grafickß verzia - Verzia pre slabozrakřch - Textovß verzia Odobera╗ RSS RSS

Va╣e nßzory k Ŕlßnku PrerokovanÚ novÚ projekty na MsZ zo d˛a 23.02.2010

prÝspevky s˙ zoradenÚ od najstar╣Ých (zmeni╗)

[1] TVtttwibANFTBmeL - 30.09.2011 08:41 - odpoveda╗
I ralely needed to find this info, thank God!

[2] VxghtzOfRNdlQoEMrtq - 17.12.2011 11:36 - odpoveda╗
That's not just the best anwser. It's the bestest answer!

[3] yznrucWpHtROHHtQn - 18.12.2011 00:29 - odpoveda╗
Ppl like you get all the brains. I just get to say thanks for he awnser.

[4] wHLFKfyqaeIjkXdV - 20.12.2011 07:08 - odpoveda╗
Glad I've finally found sometnihg I agree with!

[5] lQnqBMjbioGqFlAgL - 30.08.2012 04:10 - odpoveda╗
Vfdstavba MVE v katastroch miest a obced na Pohroned. Chceli by sme prpoeminfa┼ą, ┼że k ple1novanej vfdstavbe MVE v katastri obced a miest by sa mali predov┼íetkfdm vyjadri┼ą aj jej obyvatelia a nie len vedenie miest a obced .Preto by bolo potrebne9 aby v obciach a meste1ch prebehla verejne1 diskusia na te9mu, ─Źi je aj v ze1ujme jej obyvate─żov vfdstavba MVE, e┼íte predtfdm ako obec vyde1 stanovisko k predmetne9mu ze1meru.Je nutne9 polo┼żi┼ą si ote1zky ─Źi je vo verejnom ze1ujme vfdstavba MVE a ─Źo za prednos to bude znamena┼ą pre regif3ny.Bude sne1─Ć obec participova┼ą podielom na zisku z predanej el. energie, alebo z podielovfdch daned (zrejme investor nebude chcie┼ą zmeni┼ą seddlo svojej firmy).Akfd prednos bude ma┼ą te1to nieko─żko milif3nove1 investedcia v obci pre obyvate─żov obce, pre jej rozvoj , tvorbu pracovnfdch miest, hodnotu pozemkov v bledzkosti VE, rozvoj turisticke9ho ruchu, pre zatraktedvnenie krajinnfdch a predrodnfdch hodnf4t, pre ┼żivo─Źed┼ístvo a ryby ┼żijface v tejto rieke a pre cele9 ┼żivotne9 prostredie na dobu min. 50rokov vlastnedctva tohoto fazemia a objektov VE jej majite─żom?Ako te1to hre1dza ovplyvned prietokove9 pomery rieky v ─Źase predpadnfdch povod┼łovfdch prietokov (alebo te1to prie─Źna ha┼ą a vypfa┼í┼ąane9 mnohe9 ─Ćal┼íie proti prfadu budfa pre1ve jej pred─Źinou), prechodu ─żadovfdch krfdh v zimnom obdobed (aj vplyvom ich uvo─ż┼łovania zo zamrznutej stojatej vody v hatiach proti prfadu ako sa to stalo aj pred dvoma rokmi na strednom toku Hrona)Skfaste sa informova┼ą na obciach, ktore9 tieto proble9my s MVE na rieke Hron u┼ż nieko─żko rokov majfa (┼áe1rovce, Horne1 Se─Ź..) a to hlavne aj s podme1─Źaned pozemkov v okoled hated zapred─Źinenfdch destabilize1ciou a zvfd┼íenedm hladiny spodnfdch vf4d .Take9to ple1ny sa ─żahko robia z Bratislavy, ale ─żudia tu budfa ┼żi┼ą a zne1┼ía┼ą v┼íetky negatedvne df4sledky.A tie┼ż v┼íak te┼íi┼ą sa z pozitedvnych, ┼że sne1─Ć tie plastove9 a ine9 odpady ple1vajface riekou Hron sa zachytia na hati povy┼íe a niekto ich aj zlikviduje. Podobne ako mnohe9 ─Ćal┼íie aj MVE Vlkanove1, Bud─Źa, ┼áe1┼íovske9 podhradie, ┼Żiar nad Hronom . majfa by┼ą len jednfdmi z mnohfdch hated a zdr┼żed, hore aj dolu prfadom rieky Hron, projektovanfdch a ple1novanfdch na jeho strednom toku pre1ve ako prie─Źne hate v predrodnom koryte, projek─Źnou firmoufy ÔÇ×Lahky desing desing consultingÔÇť.Zatia─ż ani jeden zo ze1merov MVE v┼íak nebol posudzovanfd vzh─żadom na ple1novanfa vfdstavbu nieko─żkfdch desiatok ─Ćal┼íedch hated a tfdm ovplyvnenia ekolf3gie cele9ho rie─Źneho ekosyste9mu rieky Hron.Nebol a nebude zrejme posudzovanfd ani z h─żadiska zam┼Ľzania tfdchto zdr┼żed a ne1sledne9ho uvo─ż┼łovania ─żadov a tie┼ż nie z h─żadiska synergicke9ho efektu vypfa┼í┼ąania jednotlivfdch zdr┼żed a tfdm zne1sobenia prietokov v ─Źase povod┼łovfdch stavov, ─Źo sa v budfacnosti s nezmen┼íenou intenzitou bude dia┼ą aj vzh─żadom na ich ple1novane9 mno┼żstvo.O faplnom ze1niku vodnej turistiky a ze1niku reproduk─Źnej schopnosti rybe1rskych revedrov z df4vodu faplne9ho znemo┼żnia migra─Źnfdch ciest rybedch spolo─Źenstiev a infdch vodnfdch ┼żivo─Źedchov, u┼ż ani nehovoredme.Na podobne tak zatraktedvnene9 ┼żivotne9 prostredie a celospolo─Źenskfd prednos preve1dzkovanej MVE je mo┼żne9 sa eds┼ą pozrie┼ą aj do mesta Zvolen ( u┼ż od uvedenia do preve1dzky s faplne nefunk─Źnfdm rybochodom) a na podobnfa MVE ni┼ż┼íie do Hronskej Dfabravy.Na tejto v sfa─Źastnosti budovanej priehrade po┼żiadavku, fa─Źastnedkov povo─żovacieho konania SRZ ┼Żilina a Miestnych organize1cied rybe1rskych zve4zov na vybudovanie odborne navrhnute9ho a funk─Źne spre1vne a kapacitne dostato─Źne rie┼íene9ho rybochodu (biokoridoru) s mo┼żnos┼ąou preplavenia sa vode1kov na turistickfdch ─Źlnoch, Kda M┼ŻP v Banskej Bystrici zamietol z df4vodu, ┼że tedto fa─Źastnedci konania sa nedohodli s investorom nako─żko nesfahlasili s realize1ciou stavby MVE.Podobnfd proble9m ako v hornej, vznike1 aj na dolnej ─Źasti rieky Hron pod VN Ve─żke9 Kozme1lovce,ktore1 slfa┼żi aj ako zdroj vody pre preve1dzkovanie JEMO.Zdvojne1sobenie odberu vody po dostavaned 3 a 4 bloku JE a nutnos┼ą navfd┼íenia akumulovane9ho objemu ako rezervy z df4vodu jadrovej bezpe─Źnosti, ako aj vypfa┼í┼ąanie oteplenej odpadovej vody naspe4┼ą do rieky a predov┼íetkfdm tie┼ż schve1lenie (Kda┼ŻP Nitra) manipula─Źne9ho poriadku na VN s povolenfdm minime1lnym, neskuto─Źne nedzkym, zostatkovfdm prietokom vypfa┼í┼ąanfdm do toku v objeme 6,6mb3/s ( ─Źo je asi 14% priemerne9ho ro─Źne9ho prietoku), nikoho asi nezaujedma a preto pravdepodobne tie┼ż nebol vzatfd do favahy v procese posudzovania vplyvov na ┼żivotne9 prostredie.V┼íetky stavebne9 ze1mery MVE boli a sfa ope4┼ą vedene9 a povo─żovane9 len pod─ża osobitfdch predpisov. Pri verejnom prejedne1vaned ze1meru Investori ─Źasto apelujfa na uvedomelos┼ą ob─Źanov a argumentujfa nutnos┼ąou zvfd┼íenia energetickej sebesta─Źnos┼ąi SR a splnenia ze1ve4zkov na vyu┼żedvanie OZE, budovanedm MVE na ze1klade takzvane9ho vle1dneho strategicke9ho materie1lu technicke9ho vyu┼żitia hydroenergeticke9ho potencie1lu vodnfdch tokov (TVHEPVT).TVHEPVT je v┼íak len ne1vrh a nie je ze1ve4znfd strategickfd materie1l, nako─żko e┼íte ani nebol danfd do legislatedvy vle1dy a tobf4┼ż schve1lenfd vzh─żadom na jeho kontraverznos┼ą a jednozna─Źne9 zameranie len na maxime1lne vyu┼żitie rieky na vfdrobu elektrickej energie, bez oh─żadu na ┼żivotne9 prostredie a ─Źasto aj znemo┼żnenie rozvoja infdch aktivedt spojenfdch s tak jedine─Źnou a e┼íte v mnohfdch podobe1ch zachovanou predrodou na Pohroned. Na rieke Hron, vo svojom ne1vrhu TVHEPVT Slovenska ple1nuje Ministerstvo ┼żivotne9ho prostredia SR v najbli┼ż┼íedch rokoch podpori┼ą vfdstavbu vy┼íe 30-tych ─Ćal┼íedch prie─Źnych hated a zdr┼żed MVE, spojenfdch pravda┼że s ne1slednfdmi rozsiahlymi regule1ciami a fapravami koryta a brehov rieky.Ak by sa v┼íak zrealizovali ple1ny M┼ŻP pod─ża tohto ne1vrhu a pod─ża po┼żiadaviek len nede1vno vle1dou schva─żovane9ho Generelu energeticke9ho vyu┼żitia vybranfdch tokov, do┼ílo by aj na ─Ćal┼íedch tokoch nadregione1lneho vfdznamu k rozsiahlej a nemennej devaste1cii rie─Źnych ekosyste9mov a ┼żivotne9ho prostredia podobne ako za bfdvale9ho re┼żimu. S ve─żkou pravdepodobnos┼ąou by to viedlo k faplnej likvide1cii biologickfdch a krajine1rskych funkcied na┼íich ─Ćal┼íedch riek a tokov.Podobnfd ple1n ako M┼ŻP predstavilo aj sfa─Źastne9 Ministerstvo hospode1rstva a vfdstavby SR vo svojomNe1rodnom ak─Źnom ple1ne pre energiu z obnovite─żnfdch zdrojov Slovenskej republiky, kde v cie─żoch svojej tzv. Ne1rodnej politiky v oblasti energie z OZ sa okrem ine9ho uve1dza :ÔÇ×Klimaticke9 zmeny majfa dopad aj na intenzitu zre1┼żkovej ─Źinnosti, ktorej df4sledkom sfa povodne. Preventedvnym opatrenedm pred povod┼łami je budovanie vodnfdch elektre1rned, ktore9 sfa zosfaladene9 s ple1nmi na protipovod┼łovfa ochranu a preto aj vyu┼żitie zoste1vajfaceho hydroenergeticke9ho potencie1lu je prioritouÔÇť. Po dostavened JEMO (ak neuva┼żujeme s ple1novanou vfdstavbou novfdch blokov JEBO, ─Źi z navrhovanfdm zvfd┼íenedm vfdkonu JEMO), bude pokryte1 spotreba elektrickej energie v SR na min.120%, ─Źo znamene1 ┼że SR sa ope4┼ą stane vfdvozcom elektrickej energie .Pre ple1novane9 obdobie do roku 2015 by mali male9 vodne9 elektre1rne (s predpokladanfdm in┼ítalovanfdm vfdkonom 82MW) svojim vyu┼żite─żnfdm energetickfdm potencie1lom predstavova┼ą 3,38% z celkove9ho vyu┼żite─żne9ho potencie1lu obnovite─żnfdch zdrojov energie (2421MW).Z toho v┼íak podiel ree1lne vyu┼żite9ho energeticke9ho potencie1lu celej ple1novanej sfastavy MVE na rieke Hron bude tvori┼ą menej ako 1% .(Napredklad MVE Hronske1 Dfabrava s in┼ítalovanfdm vfdkonom 1,2MW bude predstavova┼ą 0,05%).Je preto len na Ve1s obyvatelia miest a obced na Pohroned, ─Źi pova┼żujete celospolo─Źenskfd prednos z vyrobenej elektrickej energie pre ve1s za ve4─Ź┼íed, ako celospolo─Źenskfd prednos zo zachovania jedine─Źnfdch predrodnfdch hodnf4t a prostredia v ktorom ┼żijete, budete ┼żi┼ą, zlep┼íova┼ą ho a chre1ni┼ą aj pre ─Ćal┼íie genere1cie .Je nesporne9, ┼że hospode1rske, ekologicke9, krajinotvorne9, predrodno-ochrane1rske arekrea─Źno-turisticke9 hodnoty Pohronia s jedine─Źnfdm prirodzenfdm tokom rieky Hron a pri─żahlfdm fazemedm, predstavujfa z celospolo─Źenske9ho h─żadiska hodnoty, ktore9 mnohone1sobne prevy┼íujfa prednos z jej hydroenergeticke9ho vyu┼żitia.A to u┼ż nehovoredme o ne1sobne ve4─Ź┼íedch celospolo─Źenskfdch a ekonomickfdch prednosoch, ak by Slovenske1 vle1da a jej ministerstve1, podporila projekty pre1ve na znovu obnovenie biodiverzity a projekty revitalize1cie aj rieky Hron tak, ako sa Slovenske1 republika ze1konne zaviazala splni┼ą tieto po┼żiadavky prijatedm smernice WFD 2000/60/ES Eurf3pskeho parlamentu a Rady vo svojej Re1mcovej smernici o vode1ch RSV, ze1kona ─Ź.364/2004 /Vodnfd ze1kon/ .Preto prosedme df4kladne zve1┼żte Va┼íe stanovisko.Veredme v┼íak, ┼że sa rozhodnete spre1vne a v ze1ujme v┼íetkfdch obyvate─żov miest, obced a cele9ho Slovenska .OZ Hron pre slobodne9 riekyAdmin.

[6] rRdKkQl09A - 20.12.2014 16:58 - odpoveda╗
O akej ucte k cudziemu makteju to Piterka hovorite? Myslite tu zlodejsku bratislavsku firmu, ktora sa do BB za pomoci primatora a ostatneho vedenia mesta prisla nazrat? Je to priehladne ako sklo, tak nesrandujte. O cistote MsPol by som tiez pilemizoval, aj ked priamo v tejto zlodejine prstynemaju. Ich cinnost je zamerana na vyber penazi. Kde je uspesnost mala, tam ich nevidiet, alebo velmi malo. Najlepsie je dat pokutu cloveku, ktory zaparkoval v bocnej ulici, namiesto prazdneho plateneho parkoviska pod malou stanicou. Pytat euro za hodinu parkovania, to je 8 euro za den pre cloveka ktory ide do prace v meste autom. Do mesiaca je to cca 160 euro, co je po starom4800 korun. Toto nie je zlodejina? Cim si bratislavskazlodejska firma zasluzi taketo zisky, co take vykonali? Su to peniaze vacsinou obycajnych ludi Co vas Piterka napada v tejto suvislosti, ohladne ucty k cudziemu makteju?

[7] 2dYx6pyqdTCZ - 20.12.2014 17:08 - odpoveda╗
v centre mesta by sa malo pakvorat bezplatne, aby to trosku pomohlo pritiahnut ludi na namestie a podporit rozvoj centra mesta, centrum mesta chatra, budovy su prazdne,90 % nakupov sa realizuje hnusnych halovych stavbach kde zo stropov trcia kable a vzduchotechnika. A na peknom a drahom namesti uz zostali iba zasmradene krcmy .Spoplatnit by sa malo parkovanie na sidliskach, aby sa uz konecne cinzakari v Sasovej (aj inde zobudili) a postavili si daake garaze, pretoze to je katastrofa ako su tam namliagane auta jedno cez druhe .

[8] ckW15oTSyj6z - 21.04.2016 22:34 - odpoveda╗
I have been so beidewlred in the past but now it all makes sense!

[9] pY3RTv9K4Rty - 21.04.2016 22:47 - odpoveda╗
Free info like this is an apple from the tree of kndlewoge. Sinful?

Pridajte komentßr


(odpÝ╣te text z obrßzku, prosÝm)

PÝ╣te len text, Va╣e riadkovanie bude zachovanÚ. Z HTML znaŔiek s˙ povolenÚ len <strong> a <em>, odkaz na URL sa pridß automaticky.