Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Príprava projektu OPŽP v okrese Ilava

Dátum: 14.09.2010 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (0)

PVS pripravuje projekt  „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravuje projekt  „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“ podľa „Operačného programu životného prostredia“.

Do tohto projektu je zahrnutá aj aglomerácia Ilava s miestnou časťou Klobušice. V tejto aglomerácii je vyprojektovaná splašková kanalizácia v dĺžke 4 680 m s celkovým počtom 237 ks  kanalizačných prípojok prevažne v lokalite Klobušice.. Napojenosť obyvateľstva je veľmi dôležitá, aby projekt naplnil ciele a zámery operačného programu. V tejto oblasti Považská vodárenská spoločnosť, a.s., pripravovala projekt tak, aby obyvateľom vyšla v čo najväčšej miere v ústrety s možnosťou napojenia na verejnú kanalizáciu a pri tom úzko spolupracovala s mestom Ilava.

Podrobne od generálneho riaditeľa Ing. Jána Balušíka v priloženom dokumente:

Súvisiace dokumenty:

Predchádzajúce aktuality