Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Projekt Ilava – úprava Podhradského potoka

Dátum: 30.09.2015 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (2)

Doplnenie:
Žiadosť o zaslanie povodňového plánu SVP: Sprístupnenie častí projektovej dokumentácie riešenej stavby z dôvodu požiadaviek obyvateľov i zástupcov mesta
+ doplňujúce fotografie z 22.9.2015
+ doplnenie preberacieho konania z 28.9.2015

planPovodňový plán zabezpečovacích prác - úprava Podhradského potoka"

 

planDoplnenie kontrolného dňa stavby 4.9.2015planDoplnenie kontrolného dňa stavby 4.11.2015

kontrola mostaKontrola výroby mostu a lávky

 

OznamenieOznámenie o zahájení búracích prác

 

Občanom SihoteObčanom Sihote

 

Video potokyVideozáznamy rekonštrukčných prác v Ilave a Klobušiciach


Jedným z výsledkov stretnutia s obyvateľmi mesta ohľadne realizácie projektu Ilava – úprava Podhradského potoka bola i požiadavka obyvateľov (a zástupcov mesta) o možnosť zverejnenia/sprístupnenia častí projektovej dokumentácie riešenej stavby v rámci webových stránok mesta.

Vzhľadom na uvedené, Vám po súhlase projektanta stavby sprístupňujeme časti grafickej dokumentácie vo formáte pdf súborov v tomto linku:


Ilava - úprava Podhradského potoka - projektová dokumentácia

Lávka ponad Podhradský potok

SprávaVýkresová dokumentácia
Lávka pre peších01. Situácia
02. Pozdĺžny rez A-A
03. Oceľová konštrukcia lávky
04. Detaily uloženia lávky
05. Základy opôr lávky
06. Výkres výstuže opôr lávky
07. Priečne rezy napojenia chodníka

Most ponad Podhradský potok

SprávaVýkresová dokumentácia
Most pre peších01. Situácia
02. Pozdĺžny rez A-A
03. Priečne rezy
04. Základy
05. Výkres výstuže základov
06. Oceľová konštrukcia mosta
07. detaily uloženia mosta
08. Situácie-DZ

 

-msu-

Doplnenie:


Žiadosť o zaslanie povodňového plánu SVP:

"Dobrý deň,

po obhliadke započatej horeuvedenej stavby zamestnancami Mesta Ilava bolo zistené, že v súvislosti so započatými prácami došlo k zníženiu výšky jestvujúcich brehových časti. Máme vážne obavy, že v prípade prietrže alebo dlhotrvajúcich dažďov môže dôjsť k vybreženiu potoka a ohrozeniu obyvateľov a majetku mestskej časti Sihoť.

Boli by sme radi ( ako aj obyvateľstvo v záujmovom území ) informovaní, aké opatrenia zo strany realizátora stavby sú pripravené, aby k vybreženiu tohto vodného toku počas výstavby nedošlo.

V zmysle prísľubu, ktorý dostal primátor Mesta Ing. Štefan Daško od pracovníka SVP Ing. Urbana nám obratom v elektronickej forme zašlite dokument „Protipovodňový plán“, týkajúci sa zabezpečenia projektu rekonštrukcia koryta Podhradského potoka.

Mesto Ilava tento obratom zverejní na internetovej stránke mesta v sekcii Úprava Podhradského potoka".

S pozdravom

Ing. Jiří Slavík
Vedúci finančno-majetkového oddelenia

Príloha:

Ilava - úprava Podhradského potoka. I. etapa - zápis z kontrolného dňa stavby 16.6.2015
Ilava - úprava Podhradského potoka. I. etapa - zápis z kontrolného dňa stavby 21.7.2015

Ilava - úprava Podhradského potoka - zápis z kontrolného dňa stavby 4.9.2015


(Prezenčná listina z kontrolného dňa stavby 4.9.2015)


28.9.2015:

 

EU

Doplňujúce foto:

Foto z 22.9.2015 Ing. S.Janušek
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
 
Foto z 8.9.2015 Ing. S.Janušek
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
 
Foto z 28.8.2015 Ing. Ľ.Turcer
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
 
 
Foto z 21.8.2015
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
 
Foto: Ing. S. Janušek 14.8.2015
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
 
Ing. S. Fúsek 24.7.2015
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
 
Ing. S. Fúsek 17.7.2015
Podhradský potok
Podhradský potok
 
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
 


Ing. S. Janušek 9.7.2015
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
 
 
Podhradský potok
 
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potokPotoky
Podhradský potokPodhradský potok
 
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
Podhradský potok
 

 

Predchádzajúce aktuality