Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Rekonštrukcia kanálového mosta

Dátum: 03.11.2014 | Rubrika: Komunikácie | Komentáre (3)

Na základe dlhodobejšie urgovanej požiadavky primátora mesta Ilava na TSK, začne v nasledujúcich dňoch a týždňoch rekonštrukcia kanálového mosta

textPovolenie uzávierky a obchádzky kanálového mosta na Sihoti

kanal most
kanal most
kanal most
Foto: Ing. Ľ. Turcer
 
Foto z kladenia vrchných spevňovacích nosníkov - zo dňa 11.11.2014
 
kanal most
kanal most
kanal most
kanal most
Foto: Ing. Ľ. Turcer


Dôležitý oznam.

Primátor mesta dáva na vedomie verejnosti,že na základe dlhodobejšie urgovanej požiadavky mesta Ilava,primátora, v nasledujúcich dňoch,týždňoch začnú rekonštruovať kanálový most (most cez kanál Váhu) v Ilave,časť Sihoť.

Predpoklad ukončenia rekonštrukcie do konca tohto roka.Potom by mali cez most prechádzať aj vozidlá s hmotnosťou väčšou ako 9 ton,ako aj autobusy.Most,ktorý je jedným z kľúčových vjazdov do a výjazdov  z Ilavy, je podľa odborníka,statika vo veľmi zlom,až havarijnom stave, v 6. stupni poškodenia zo 7. Most patrí Trenčianskemu samosprávnemu kraju,ktorý bol mestom Ilava oslovený a požiadaný,aby kraj zjednal nápravu,pretože naozaj nemôže technický stav mosta dospieť do stavu,kedy by bol uzavretý a znefukčnený.

Mesto Ilava,primátor,okrem argumentácie,že most slúži na osobnú,nákladnú,hromadnú autobusovú dopravu,pre bicyklistov a peších, je aj nevyhnutnou a dôležitou prípadnou náhlou evakuačnou cestou pri výnimočných stavoch a ohrozeniach,prípadných záplavách na Sihoti z korýt potokov(pamätný rok 2006)

Celé územie Sihote v povodí Podhradského a Porubského potokov a kanálom Váhu je po dlhodobých upozorňovaniach mesta Ilava a primátora evidované na mapách MŽV a SVP š.p. ako územie trvalo ohrozené záplavami.Na základe výzvy z EÚ fondov operačný program Životné prostredie je

v súčasnosti už 4x podaný projekt Rekonštrukcia koryta Podhradského potoka,kde prebieha verejné obstaranie a jeho vyhodnotenie,ako aj posudzovanie žiadosti,projektu schvaľovacím orgánom.Samotná rekonštrukcia koryta(vybraná časť v hodnote niekoľko 100 tisíc euro) bola už zahájená (SVP) v úsekoch vtoku do kanála Váhu,sútoku Podhradského s Porubským potokom a na ľavej strane Podhradského potoka nad záhradou väznice,oproti perónu žel. stanice v smere na Trenčín.

V súčasnosti je na moste dopravné obmedzenie – Zákaz vjazdu vozidiel nad 9 ton.Statický výpočet hovorí, že zosilnením oceľovej konštrukcie mosta most bude schopný uniesť vyhradenú zaťaženosť 1 vozidla 18 ton.Náklady na opravu mosta predstavujú 25 058,45 eur.

Most bol odovzdaný Správou ciest TSK úspešnému uchádzačovi z verejného obstarania (ktorý by mal most zrekonštruovať do 30 dní) 28. októbra.

Most sa doplní o nosné prvky oceľovej konštrukcie a ošetrí pred koróziou.Po oprave sa vymení dopravné značenie podľa schváleného projektu dopravného značenia.

Prosím občanov,motoristov o pochopenie a trpezlivosť pri priebehu prác.Vďaka,že sa to ide robiť,je o minútu dvanásť ako sa hovorí.

 

Prílohy:

 
Predchádzajúce aktuality