Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ilava

Dátum: 29.07.2014 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (9)

Začatie stavby.
Po dlhých štyroch rokoch od podania žiadosti 22. 6. 2010 začínajú práce na stavbe


Rekonštrukcia osvetlenia
RO
RO 
RORO
RO
Rekonštrukcia osvetlenia
Rekonštrukcia osvetlenia
Rekonštrukcia osvetlenia
  

Doplnené 4.9.2014

Potoky

    

Začatie stavby

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ilava“

 

Po dlhých štyroch rokoch od podania žiadosti 22. 6. 2010 začínajú práce na stavbe:

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia Ilava“.

Výška investície 262 105,-€ Mesto Ilava uhradí len 5% z uvedenej ceny 13 105,25€ a 95% z ceny poskytovateľ Ministerstvom hospodárstva SR v sume 248999,75€.

Uvádzam časový  priebeh grantu:

-podanie žiadosti 22. 6. 2010!

-podpísanie zmluvy s Ministerstvom hospodárstva SR o poskytnutí nenávratného fin.               príspevku 21. 1. 2013

- zverejnenie súťaže na výber dodávateľa 16. 3. 2013 vo Vestníku ver. Obstarávania

- podaná dokumentácia z výberu dodávateľa na kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie dňa   7. 11. 2013

-podpísanie zmluvy s dodávateľom stavby SIEMENS s.r.o. Bratislava 16.5. 2014

- dňa 28. 7. 2014 začatie prác po obdržaní potrebných povolení pre dodávateľa stavby napr. na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie na ceste I/61 a II/574 ....

- ukončenie rekonštrukcie 30. 9. 2014.

 

Š. Daško

Ing.Štefan Daško
Primátor mesta Ilava


 

Prílohy:

 

 

 

 

Predchádzajúce aktuality