Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Rozhodnutie o projekte EÚ, žiadosti na modernizáciu ZŠ Medňanská

Dátum: 11.06.2018 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (0)

Primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško dáva na vedomie verejnosti,ZŠ Medňanská, deťom, žiakom, rodičom,pedagógom, Rozhodnutie o EÚ fondovom projekte,žiadosti na modernizáciu ZŠ Medňanská


OZNAM


Primátor mesta Ilava ing. Štefan Daško dáva na vedomie verejnosti,ZŠ Medňanská,deťom,žiakom,rodičom,pedagógom Rozhodnutie o EÚ fondovom projekte,žiadosti na modernizáciu ZŠ Medňanská cez nové,odborné učebne.Je kladné a v náš prospech,schválenie.Je to po schválení EÚ fondových projektov na Rekonštrukciu a rozšírenie MŠ v Klobušiciach,kompostérov ďalší zo schválených projektov,žiadostí mesta Ilava.O ďaľšom priebehu projektu budeme priebežne informovať.Modernizácia ZŠ po projektoch z minulosti Rekonštrukcia ZŠ Medňanská,Premena tradičnej školy na modernú a viacero iných grantov pokračuje.Pre žiakov,rodičov,pedagógov,nás všetkých.

Ďakujem všetkým,interným a externým osobám,ktorí sa na úspešnom schválení podieľali.

Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

V Ilave 11.6.2018   

 

Príloha:

MPaRV SR ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

 

                                                                

Predchádzajúce aktuality