Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov

Dátum: 30.04.2018 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (0)

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, schválíl na základe výsledkov konania žiadosti Mesta Ilava o NFP, finančný príspevok na projekt: "Kompostéry pre Mesto Ilava"

 


Oznam

Primátor Mesta Ilava Ing. Štefan Daško oznamuje verejnosti Schválenie mestom podanej žiadosti na čerpanie Európskych fondov -  klikni rozhodnutie o schválení.

Je tomu už takmer 2,5 roka,keď sme obdržali informáciu, že v 1.Q. roka 2016 vyjde výzva na zneškodňovanie biodpadov zo záhrad, domov, domácností... s možnosťou prefinancovať obstaranie kompostérov formou nenávratných zdrojov z prostriedkov EÚ do výšky 95% s 5% spoluúčasťou mesta.

Obratom   sme začali s prieskumom a kontaktami na Vás, občanov, domácností, aby sme zdokladovali záujem. Záujem bol veľký,osobne som ja, aj niektorí poslanci dali do toho úsilie a chodili sme za Vami po uliciach, do domov.

Ako to už na Slovensku aj s eurofondami býva,celý rok 2016 sa nič neudialo zo strany riadiaceho a zodpovedného orgánu. Až v roku 2017 vyšla výzva, podali sme zámer a čakali. Po výzve a niekoľkých mesiacoch môžeme povedať a oznámiť: Podarilo sa.

O ďaľšom priebehu,implementácii,realizáci zámeru a dodaní kompostérov do domácností Vás budeme informovať.

S prianím príjemného týždňa, poďakovaním všetkým,ktorí sa spolupodieľali na zámere a schválení, s úctou a pozdravom

Ing. Štefan Daško
Primátor mesta Ilava

 

 

Predchádzajúce aktuality